FMK otvára nový predmet Podnik a podnikanie určený na rozvoj start upov

FMK UCM v Trnave otvára nový predmet, ktorý je zameraný na start up projekty študentov fakulty. Chce im pomôcť pri budovaní ich podnikateľského zámeru. Na predmete študenti spracujú krok za krokom svoj biznis plán.

Predmet je určený pre všetkých študentov FMK, ktorí podnikajú, resp. chcú podnikať so svojim nápadom. Predmet bude zameraný na budovanie podnikateľských zručností študentov.

Okruhy predmetu sa budú venovať mäkkým zručnostiam podnikateľa, finančnému plánovaniu, testovaniu podnikateľského nápadu, či marketingu podniku.

Študenti si môžu predmet registrovať prostredníctvom formuláru.

Predmet bude zapísaný tým študentom, ktorí budú mať najlepšie spracovanú víziu projektu.

Výučba začne v AR 2019/2020 a bude za 2 kredity ako voliteľný predmet. Priebeh výučby bude na základe projektového spracovania podnikateľských zámerov založený na praktických výstupoch v podobe kompletného podnikateľského plánu.

Viac informácií o predmete vám poskytne Mgr. Matej Martovič, PhD. (matej.martovic(at)ucm.sk)