Ponuka stáže: Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky

Radi by sme vám dali do pozornosti úspešný program stáže v Kancelárii Národnej rady Slovenskej republiky. Práve teraz máte príležitosť vy aj vaši akademickí kolegovia prihlásiť  sa do v poradí už 22. ročníka stáže, ktorý sa uskutoční v nasledujúcom študijnom roku 2019/2020.

Program stáže v Kancelárii Národnej rady SR je jedinečnou študijnou aj profesijnou príležitosťou, najmä ak ste študentkou alebo študentom v odbore politológie, práva, žurnalistiky, ekonómie a taktiež ďalších spoločenských vied, alebo sa len jednoducho neformálne zaujímate o politické dianie okolo nás a radi by ste si takýmto spôsobom rozšírili svoje odborné obzory a získali nové osobné kontakty.

Stáž poskytuje absolventom možnosť pôsobiť nielen na odborných útvaroch Kancelárie parlamentu, ale taktiež aj priamo na pracoviskách Výborov Národnej rady SR, kde sa prerokúvajú jednotlivé legislatívne návrhy. Práve jedinečný charakter týchto pracovísk poskytuje účastníkom stáže unikátnu možnosť prakticky sa spolupodieľať na širokom spektre agendy, či už z hľadiska legislatívnej prípravy, alebo z hľadiska množstva úloh, ktoré zastrešuje Kancelária Národnej rady SR. Práve Kancelária NR SR plní odborné, organizačné a technické úlohy spojené so zabezpečovaním činnosti národnej rady, jej výborov a komisií, aj v rámci zahraničných vzťahov na medziparlamentnej úrovni a taktiež aj v rámci vzťahov s medzinárodnými inštitúciami.

Prihlásiť sa môžu študenti vysokých škôl študujúci v čase podávania prihlášok aspoň v 2. ročníku vysokoškolského štúdia 1. stupňa.

Prihláška musí obsahovať podpísaný životopis, podpísaný motivačný list, odporúčanie od niektorého z pedagógov univerzity, na ktorej ako uchádzač študujete a súhlas so spracovaním osobných údajov podpísaný uchádzačom.

Prihlášky je potrebné zaslať najneskôr do 15. mája 2019 na adresu Parlamentný inštitút Kancelárie NR SR, Námestie A. Dubčeka 1 812 80 Bratislava a elektronicky na e-mailovú adresu: staz(at)nrsr.sk.

Viac informácií o programe stáže a taktiež zoznam jednotlivých pracovísk, ktoré sú medzi študentami preferované, nájdete na webovom sídle Národnej rady SR.

V prípade akýchkoľvek otázok týkajúcich sa programu stáže alebo možnosti prihlásenia vám radi odpovedia kolegovia z Parlamentného inštitútu Kancelárie NR SR na staz(at)nrsr.sk .

Pozrite si promo video s úspešnými absolventami, ktorým stáž v Kancelárii NR SR zmenila život!

Viac info o stáži nájdete na webovej stránke Národnej rady SR .

A taktiež aj na sociálnych sieťach:

Facebook: Národná rada Slovenskej republiky
Instagram: ParlamentSR
Twitter: ParlamentSr