Nádvorie Kampus ponúka štipendijný program

…a hľadá šiestich výnimočných študentov. 

Nádvorie Kampus je ročný rezidenčný štipendijný program. Znamená to, že ako úspešný kandidát budeš počas akademického roka bývať v priestoroch Kampusu spolu s ostatnými uchádzačmi.

V štipendijnom programe Nádvorie Kampus chcú spájať výnimočných mladých ľudí študujúcich v Trnave, ktorí zdieľajú naše hodnoty. Cieľom programu je podporiť nadaných študentov v ich akademických snahách, poskytnúť im priestor na ďalší osobnostný a profesijný rozvoj a vytvoriť komunitu, ktorá bude v budúcnosti prínosom pre mesto či krajinu.

Koho hľadajú?

  • Si študent denného štúdia na TRUNI, UCM alebo STU MTF?
  • Máš menej ako 26 rokov?
  • Ak si myslíš, že si vhodný kandidát a chceš dozvedieť o tomto programe viac, pozri si náš web.

Prihlášku je potrebné v systéme vyplniť a odoslať najneskôr 15. mája 2019 o 23:59:59.