Zmena času jogy (29.4.)

Študenti kabinetu športovej aktivity budú mať zajtra jogu v rámci FMK DAY. Hodina jogy bude prebiehať v ukážkovom skrátenom móde (30 minút). Lektorka sa teší a očakáva aj na zvedavcov, ktorí si chcú jogu pozrieť v prípade záujmu v budúcom akademickom roku.

Prezenčná listina bude na mieste. Časovo a priestorovo sa cvičenie uskutoční podľa počasia (vonku poprípade telocvičňa veľká). Hodina o 18.00 nebude.

Namaste