Freedom festival bude aj o akademických slobodách

Nová Cvernovka sa tento rok stane ohniskom propagácie kultúrnych, kreatívnych a akademických slobôd a to cez hudbu, dokumentárne filmy, diskusie a divadelné predstavenie. 24. mája sa tu uskutoční pilotný ročník multižánrového festivalu Freedom festival. 

Freedom festival okrem hudobného programu prinesie aj diskusnú a filmovú časť venovanú kreatívnym, umeleckým a akademickým slobodám. Na festivale budú predstavené dva dokumentárne filmy, ktoré väčšia časť slovenskej verejnosti uvidí po prvýkrát. Svoju premiéru bude mať dokumentárny film Gestures of Resistance, ktorý spája osobné príbehy a spomienky posledných preživších holokaustu z Rumuska, Českej republiky a Slovenska. Hlavným pojítkom v štyroch častiach tohto dokumentárneho filmu je slovo „resistance“ – ozbrojený odpor, občiansky / politický odpor, odboj prostredníctvom umenia a odolnosť prostredníctvom solidarity.

Druhý komumentárny film je so spoločnej produkcie Víta Janečka a Zuzany Piussi pod názvom Univerzity a sloboda (zvláštne uvedenie), film vznikal sedem rokov a reflektuje hlavné problémy českých a svetových univerzít.

Diskusná časť bude venovaná prezentácii dvoch globálnych iniciatív, ktoré podporujú a ochraňujú umelecké a akademické slobody. Po nich budú nasledovať diskusie, ktoré reagujú na aktuálne problémy umeleckej alebo akademickej obce. Známe osobnosti s verejného života a umeleckej obce sa budú venovať témam ako Aké sú hranice kreatívnych slobôd? a Potrebujeme kultúrne odbory?

Na Freedom festival vystúpia Girls from The Moon, Uhol dopadu, DJ Thomas Trancy, Divadlo Fí.

V rámci získania viac informácií o filmoch, hosťoch, diskusií, moderátorov a koncertov sledujte stránku
FB fanpage Bratislava Policy Institute