UCM sa stala členom organizácie Scholars at Risk, ktorá bojuje za akademické slobody

Medzinárodná asociácia SAR, ktorá ochraňuje akademické myšlienky a šíri ich ideu v spoločnosti, vytvorila svoju pobočku aj na Slovensku. UCM sa tak zaradila medzi piatich zakladajúcich členov. 

Založiť SAR na Slovensku prichádza v čase narastajúcich obáv o akademické slobody v Strednej a Východnej Európe. „Musíme podporovať akademické slobody a hodnoty medzi študentmi, vedcami a pedagógmi najmä v čase komercializácie,“ vysvetľuje Viera Žúborová, výkonná riaditeľka Bratislava Policy Institute.

SAR tvoria inštitúcie vyššieho vzdelávania, najmä univerzity, ktoré sa organizujú v asociáciách na národnej úrovni. Ich cieľom je vykonávať také aktivity, ktoré podporujú akademické slobody a hodnoty univerzitného vzdelávania. To je aj cieľom slovenskej vetvy: rozširovať povedomie o akademických slobodách a podporovať komunity k slobodnému šíreniu myšlienok.

SAR je hrdý na to, že získal partnerov aj na Slovensku. „Vyjadrujeme solidaritu so všetkými, ktorí sú ohrození tým, že vyjadrujú svoje myšlienky a pýtajú sa otázky. Akademické slobody tvoria základ na kvalitné vysokoškolské vzdelávanie,“ povedala Joyce Pisarello, vedúca medzinárodných vzťahov v SAR a vyjadrila nadšenie z ďalšej spolupráce.

Oficiálne spustenie slovenského partnerstva bude 23. mája v Bratislave v rámci Freedom Festivalu, ktoré organizuje Bratislava Policy Institute – vedenie slovenského SAR-u počas nasledujúceho trojročného obdobia. Okrem toho sú zakladajúcimi členmi Bratislavská medzinárodná škola liberálnych štúdií, Univerzita Mateja Bela, Paneurópska vysoká škola a naša Univerzita sv. Cyrila a Metoda.