Mgr. Simona Mičová

denná doktorandka

Katedra masmediálnej komunikácie

Konzultačné hodiny:

Jama, JC 104

utorok, 12.30 - 14.30 hod.

>

Magisterka Simona Mičová je na FMK UCM v Trnave od roku 2012. Magisterské štúdium ukončila v odbore masmediálne štúdia. V súčasnosti študuje na doktorandskom stupni štúdia. Vo svojej dizertačnej práci venuje transformáciám systému redakčnej práce v onlinových médiách.

Vo vedeckej činnosti sa zameriava na vývoj a inovácie v oblasti onlinovej žurnalistiky, systém redakčnej práce v onlinových redakciách, pracovné kompetencie multimediálnych novinárov, tvorbu obsahu pre webové stránky. Pôsobí ako online editor obsahu fakultnej stránky fmk.sk. Viedla Kabinet SOMO, kde sa študenti podieľajú na vytváraní a zverejňovaní informácií na tejto stránke. V AR 2017/2018 bola členkou Akademického senátu FMK UCM v Trnave.

Počas štúdia pôsobila ako redaktorka v univerzitnom časopise Atteliér. Praktické skúsenosti nadobudla ako akreditovaná novinárka na Medzinárodnom filmovom festivale v Karlových Varoch (2014), online editorka domáceho a zahraničného spravodajstva pre portál pluska.sk. Už tretí rok je súčasťou medálneho tímu SIAF. Podieľa sa na príprave a komunikácii študentského filmového festivalu FREJM. Je súčasťou projektu Digital Media Campus, Ringier Axel Springier, ktorý vzdeláva mladých novinárov v oblasti digitálnej žurnalistiky. V roku 2019 sa zapojila do projektu LOGASET, stala sa certifikovanou lektorkou v oblasti vzdelávania seniorov pri používaní mobilných telefónov.

Oblasť záujmu: onlinová žurnalistika, online médiá, content marketing, sociálne média, populárna kultúra, fanúšikovstvo.

 

Publikácie

MIČOVÁ, S.: Fenomén fanúšikovstva a jeho väzba na mediálnu kultúru 21. storočia : diplomová práca. Trnava: FMK UCM, 2016. 77s.

ACD  Kapitoly vo vysokoškolských učebniciach vydané v domácich vydavateľstvách
Počet záznamov: 1

ACD 001 MIČOVÁ, Simona. Multimédiá a ich vplyv na súčasnú novinársku prax. In: Vývoj a inovácie v súčasnej praxi onlinového novinárstva. recenzenti: Hana Pravdová, Zora Hudíková. Trnava: Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, 2018, s. 76-95 [1,25 AH]. ISBN 978-80-8105-965-0.

AFC  Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
Počet záznamov: 1

AFC 001 RADOŠINSKÁ, Jana a Simona MIČOVÁ. Fan cultures in the 21st century: a media studies perspective. In: SGEM 2018 conference proceedings. Sofia: STEF92 Technology, 2018, S. 167-174. ISBN 978-619-7408-59-1.

AFD  Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
Počet záznamov: 1
AFD 001 The typology of digital bullying of the children and the youth within the online space / Mičová, Simona, 2017. In: Marketing Identity : Online rules - part I. : Conference Proceedings from International Scientific Conference 7th - 8th November 2017 Congress Hall of the Slovak Academy of Sciences, Smolenice, Slovak Republic / editors: Dana Petranová, Rudolf Rybanský, Dáša Mendelová. - 1. vyd. - Trnava : Faculty of Mass Media Communication, University of Ss. Cyril and Methodius in Trnava, 2017. - ISBN 978-80-8105-917-9. - ISSN 1339-5726, S. 143-155.

Predmety

  • Kabinetné praktikum Social/Mobile media (SOMO) - všetky ročníky a študijné programy
  • Psychológia a sociologia médií - 3. ročník AMES
  • Dejiny žurnalistiky - 1. ročník KOMU

Projekty

  • LoGaSet: Vzdelávanie seniorov v oblasti používania mobilných telefónov.
  • FPPV: Vývoj a inovácie v súčasnej praxi onlinového novinárstva.
  • Pobyty

  • Erasmus+: Universita degli Studi di Teramo, Taliansko (Brand management, Digital marketing, Logic and Decision making)
  • Oznamy