Mgr. Simona Mičová

denná doktorandka, online content manager

Katedra masmediálnej komunikácie

Konzultačné hodiny:

účasť na Erasme

Magisterka Simona Mičová sa vo svojej dizertačnej práci venuje transformáciám modelov redakčnej práce v onlinových médiách.

V súčasnosti pôsobí ako manažérka online obsahu fakulty, pripravuje komunikačnú stratégiu sociálnych médií a webovej stránky FMK.sk a vedie Kabinet SOMO, kde sa študenti podieľajú na vytváraní a zverejňovaní informácií na týchto kanáloch. Okrem toho je členkou Akademického senátu FMK UCM v Trnave.

Vyštudovala masmediálnu komunikáciu na FMK UCM v Trnave.

Oblasť záujmu: onlinová žurnalistika, online médiá, online marketing,  content marketing, sociálne média, populárna kultúra, fanúšikovstvo.

 

Publikácie

MIČOVÁ, S.: Digitálna šikana. Prejavy šikanovania v digitálnom priestore u detí a mládeže a možnosti ich ochrany : bakalárska práca. Trnava: FMK UCM, 2015. 46s.

MIČOVÁ, S.: Fenomén fanúšikovstva a jeho väzba na mediálnu kultúru 21. storočia : diplomová práca. Trnava: FMK UCM, 2016. 77s.

Predmety

  • Kabinetné praktikum Social/Mobile media (SOMO) - všetky ročníky a študijné programy

Oznamy