Mgr. Simona Mičová

denná doktorandka, online content manager

Katedra masmediálnej komunikácie

Konzultačné hodiny:

Skladová ul., m.č. 303

utorok, 10.00 - 11.30 hod.

Magisterka Simona Mičová sa vo svojej dizertačnej práci venuje transformáciám modelov redakčnej práce v onlinových médiách.

V súčasnosti pôsobí ako manažérka online obsahu fakulty, pripravuje komunikačnú stratégiu sociálnych médií a webovej stránky FMK.sk a vedie Kabinet SOMO, kde sa študenti podieľajú na vytváraní a zverejňovaní informácií na týchto kanáloch.

Vyštudovala masmediálnu komunikáciu na FMK UCM v Trnave.

Oblasť záujmu: onlinová žurnalistika, online médiá, online marketing,  content marketing, sociálne média, populárna kultúra, fanúšikovstvo.

 

Predmety

  • Kabinetné praktikum SOMO - všetky ročníky a študijné programy

Oznamy