Mgr. Simona Mičová

denná doktorandka, online web content manager

Katedra masmediálnej komunikácie

Konzultačné hodiny:

Jama, m.č. JC 106

streda, 12.30 - 15.00 hod.

štvrtok, 9.00 - 11.30 hod.

Magisterka Simona Mičová sa vo svojej dizertačnej práci venuje transformáciám modelov redakčnej práce v onlinových médiách.

V súčasnosti pôsobí ako správca online obsahu fakultnej stránky fmk.sk a vedie Kabinet SOMO, kde sa študenti podieľajú na vytváraní a zverejňovaní informácií na tejto stránke.

V AR 2017/2018 bola členkou Akademického senátu FMK UCM v Trnave.

Vyštudovala masmediálnu komunikáciu na FMK UCM v Trnave.

Oblasť záujmu: onlinová žurnalistika, online médiá, content marketing, sociálne média, populárna kultúra, fanúšikovstvo.

 

Publikácie

MIČOVÁ, S.: Fenomén fanúšikovstva a jeho väzba na mediálnu kultúru 21. storočia : diplomová práca. Trnava: FMK UCM, 2016. 77s.

AFD  Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
Počet záznamov: 1

AFD 001 The typologhy of digital bullying of the children and the youth within the online space / Mičová, Simona, 2017.
In: Marketing Identity : Online rules - part I. : Conference Proceedings from International Scientific Conference 7th - 8th November 2017 Congress Hall of the Slovak Academy of Sciences, Smolenice, Slovak Republic / editors: Dana Petranová, Rudolf Rybanský, Dáša Mendelová. - 1. vyd. - Trnava : Faculty of Mass Media Communication, University of Ss. Cyril and Methodius in Trnava, 2017. - ISBN 978-80-8105-917-9. - ISSN 1339-5726, S. 143-155.

Predmety

  • Kabinetné praktikum Social/Mobile media (SOMO) - všetky ročníky a študijné programy
  • Psychológia a sociologia médií - 3. ročník AMES

Projekty

  • LoGaSet: Vzdelávanie seniorov v oblasti používania mobilných telefónov.
  • Pobyty

  • Erasmus+: Universita degli Studi di Teramo, Taliansko (Brand management, Digital marketing, Logic and Decision making)
  • Oznamy