prof. PhDr. Nataliya Panasenko, DrSc.

profesorka, osoba zodpovedná za študijný program masmediálna komunikácia

Profesorka Nataliya Panasenko pracuje na Katedre jazykovej komunikácie FMK UCM v Trnave na Slovensku. Jej sféra výskumných záujmov je dosť široká a pokrýva rôzne aspekty jazykovej analýzy: fonetickú, lexikálnu, gramatickú, štylistickú, kognitívnu atď.

Medzi jej odborné oblasti patrí emotiológia, lexikológia, kognitívna lingvistika, lingvistika textu, štylistika, jazyk a kultúra, jazyk a poznávanie, jazyk médií a mnoho ďalších. Je autorkou 220 publikácií, medzi nimi knihy, učebnice, slovník, skriptá, články a kapitoly v kolektívnych monografiách a vo vedeckých časopisoch, atď. Tieto príspevky boli publikované v nasledujúcich krajinách: Bielorusko, Bulharsko, Čína, Česká republika, Francúzsko, Japonsko, Indonézia, Kanada, Lotyšsko, Nemecko, Maďarsko, Nórsko, Poľsko, Rakúsko, Rumunsko, Rusko, Singapur, Slovensko, Spojené arabské emiráty, Spojené kráľovstvo, Turecko, Ukrajina a USA (23).

Fields of research interest

Stylistics, lexicology, cognitive linguistics, text linguistics, literary time, translation studies, intercultural studies, Iris Murdoch and Ray Bradbury, folklore (fairy tales, songs), psycholinguistics (emotiology), gender studies, English teaching.

Education and degrees

2011  Professor at the Chair of Germanic and Finno-Ugric Philology, Kiev National Linguistic University, Ukraine
2010 Doctor of Philological Sciences, Kiev National Taras Shevchenko University, Kiev, Ukraine
2000 Doctor of Philological Sciences, Institute of Linguistics, Russian Academy of Sciences, Moscow
1991 – 1994 post doctoral courses, Moscow State Linguistic University, Moscow
1985 Candidate of Philological Sciences, Kyiv State Taras Shevchenko University
1979 – 1982 post graduate courses, Kyiv State Pedagogical Institute of Foreign Languages
1975 Diploma of Higher Education with Highest Honours, Horlivka State Pedagogical Institute of Foreign Languages

 

Publikácie

AAA Panasenko, N., Greguš, Ľ. Media text in the mirror of linguistics. 1st ed. Prague: Wolters Kluwer ČR, 2022, 166 p.

ADC Nataliya Panasenko. Czech and Slovak Family Patterns and Family Values in Historical, Social and Cultural Context. In: Journal of Comparative Family Studies, 44 (1), 2013, p. 79-98. ISSN 0047-2328.

AEC Ogarkova A., Panasenko N. & Lewandowska-Tomaszczyk B. Language family similarity effect: Emotion term semantics in Russian, Ukrainian, Czech, Slovak, and Polish. In: Components of Emotional Meaning. A sourcebook. Fontaine, J.J.R., Scherer, K.R. & Soriano, C. Series in Affective Science. Oxford: Oxford University Press, 2013, p. 502-506. ISBN 978-0-19-959274-6

ADN Panasenko, N., Greguš, Ľ. & Zabuzhanska, I. Conflict, confrontation, and war reflected in mass media: Semantic wars, their victors and victims. In: Lege artis. Language yesterday, today, tomorrow. The journal of University of SS Cyril and Methodius in Trnava. Warsaw: De Gruyter Poland, 2018, III (2), December 2018, p. 132-163. DOI: 10.2478/lart-2018-0017 ISSN 2453-8035

ADM Panasenko, N., Pravdova, H., & Kryachkov, D. Category of Modality in Belles-lettres and Journalistic Styles. In: Journal of History Culture and Art Research, 9 (3), 2020, p. 197-208. DOI: http://dx.doi.org/10.7596/taksad.v9i3.2654 ISSN: 2147-0626

AEC Panasenko, N. Cognitive linguistics and phytonymic lexicon. In: The Routledge handbook of cognitive linguistics. Wen, X. & Taylor, J.R. (eds.). New York: Routledge, 2021, p. 585-598. ISBN 978-1-138-49071-0

AEC Panasenko, N., Stashko, H. & Zabuzhanska, I. (2023). Love and rhythm in poetry and music. In Language and Emotion. Vol. 3. Lenore Schiewer, G.S., Altarriba, J. & Ng, B.Ch. (eds.). Berlin – Boston: Walter de Gruyter, р. 1529-1558.

ABB Panasenko, N., Morozova O., Gałkowski, A., Krajčovič, P., Kryachkov, D., Petlyuchenko, N., Samokhina, V., Stashko, H. & Uberman, A. (2020). COVID-19 as a media-cum-language event: Cognitive, communicative, and cross-cultural aspects. In Lege artis. Language yesterday, today, tomorrow. The journal of University of SS Cyril and Methodius in Trnava. Trnava: University of SS Cyril and Methodius in Trnava, 2020, V (2), December 2020, p. 122-210. ISSN 2453-8035

Predmety

 • anglický jazyk I., II. – 1. Bc. KOMU
 • jazyková kultúra I., II. – 1. Bc. KOMU
 • odborná komunikácia v anglickom jazyku I., II. – 2. Bc. KOMU
 • odborná komunikácia v anglickom jazyku III., IV. – 3. Bc. KOMU
 • jazyk a narácia v médiách – 1. Mgr. KOMU
 • metodológia a etika vedeckej práce – 1. PhD. KOMU
 • odborná komunikácia v médiách I., II. – 2. PhD. KOMU
 • tvorba žurnalistických komunikátov I., II. – 2. Bc. VZME
 • kreatívne písanie I., II. – 2. Bc. VZME
 • analýza mediálnych obsahov a kritické myslenie – 3. Bc. VZME
 • Projekty

 • VEGA 1/0283/20 Synergia odvetví mediálneho priemyslu v kontexte kritickej politickej ekonómie médií 2021-2022.
 • Komunikáciou k prosperite slovensko-ukrajinského prihraničného regiónu (COPESU) CBC01021 2015-2017.
 • GRID study on the semantics of emotion terms across languages and cultures. Swiss National Center of Competence in Research together with University of Geneva and University of Gent (Belgium) (March 2008-2010).
 • Členstvá

 • členka Vedeckej rady FMK UCM v Trnave
 • členka Odborovej komisie FMK UCM v Trnave
 • ICLA (since 2010) International Cognitive Linguistics Association
 • SCLA (since 2010) Slavic Cognitive Linguistics Association (University of Birmingham, UK)
 • CEELBAS (since 2010) Centre for East European Language Based Area Studies (University of Sheffield, UK)
 • SkASE (since 2010) Slovak Association for the Study of English (University of Kosice, Slovakia)
 • Questions of theoretical and applied linguistics. Belgorod, Belgorod State University, Russia (a member of the editorial board since 2012) (ISSN 2408-9346)
 • US – China Foreign Language. USA, El Monte. David Publishing Company (a reviewer since 2012) ISSN 1539-8080 (in hard copy), ISSN 1935-9667 (online).
 • Communication Today (Trnava, Slovakia) (a member of the editorial board since 2013) ISSN 1338-130X
 • Lege artis. Language yesterday, today, tomorrow. Trnava, Slovakia; Publishing House De Gruyter Open (Editor-in-Chief since 2016). ISSN 2453-8035
 • Cognition, communication, discourse. V.N. Karazin Kharkiv National University, Kharkiv, Ukraine (a member of the editorial board since 2019) ISSN 2218-2926
 • Visnyk of Kyyiv National Linguistic University. Series Philology. Kyyiv National Linguistic University, Kyyiv, Ukraine (a member of the editorial board since 2019) ISSN 2415 – 7333, e-ISSN 2311 – 0821
 • RUDN Journal of Studies in Literature and Journalism. Moscow, Russia (a member of the editorial board since 2020) ISSN 2312-9220 (Print) ISSN 2312-9247 (Online)
 • Studia Anglica Resoviensia. University of Rzeszow, Poland (a member of the editorial board since 2021). ISSN (E) 1898-8709 ISSN (P) 1641-7666
 • Pobyty

 • Vilnius University, Vilnius, Litva, 16. - 20. 5. 2022
 • Vysoká škola finanční a správní, a.s./University of Finance and Administration Praha, 7. 12. 2020 – 11. 12. 2020
 • Univerzita Hradec Králové, Česká republika
 • Ocenenia

 • 2022 - Cena dekanky za významný prínos v publikačnej činnosti na Fakulte masmediálnej komunikácie UCM v Trnave
 • 2017 - Commemorative medal of SS Cyril and Methodius in connection with the University of SS Cyril and Methodius jubilee
 • 2017 - Rector's Award (Cena rektora) for the considerable contribution to the development of science and research in the domain of linguistics
 • 2012 - Commemorative medal of SS Cyril and Methodius in connection with the University of SS Cyril and Methodius jubilee
 • 2012 - Golden medal of SS Cyril and Methodius in connection with personal jubilee
 • 1998, 2002, 2003 - A Letter of Honour of Ministry of Education and Science of Ukraine
 • 2001 - Honorary Title and a Badge of Honour for Excellence in Teaching in Ukraine
 • Oznamy