prof. PhDr. Nataliya Panasenko, DrSc.

profesorka, osoba zodpovedná za študijný program masmediálna komunikácia

Katedra jazykovej komunikácie

Konzultačné hodiny:

Streda 17:00 - 18:00 hod., štvrtok 16:00 - 17:00 hod., online cez Viber a podľa dohody

Web: nataliyapanasenko.com

Fields of research interest

Stylistics, lexicology, cognitive linguistics, text linguistics, literary time, translation studies, intercultural studies, Iris Murdoch and Ray Bradbury, folklore (fairy tales, songs), psycholinguistics (emotiology), gender studies, English teaching.

Education and degrees

2011  Professor at the Chair of Germanic and Finno-Ugric Philology, Kiev National Linguistic University, Ukraine
2010 Doctor of Philological Sciences, Kiev National Taras Shevchenko University, Kiev, Ukraine
2000 Doctor of Philological Sciences, Institute of Linguistics, Russian Academy of Sciences, Moscow
1991 – 1994 post doctoral courses, Moscow State Linguistic University, Moscow
1985 Candidate of Philological Sciences, Kyiv State Taras Shevchenko University
1979 – 1982 post graduate courses, Kyiv State Pedagogical Institute of Foreign Languages
1975 Diploma of Higher Education with Highest Honours, Horlivka State Pedagogical Institute of Foreign Languages

 

 

 

Publikácie

ABB  Štúdie charakteru vedeckej monografie v časopisoch a zborníkoch vydané v domácich vydavateľstvách
Počet záznamov: 1

ABB 001 Figuring the male and female: fire and water in Bradbury´s (science) fiction / Davydyuk, Yuliya - Panasenko, Nataliya Ivanovna, 2016. - Popis urobený: 16. 1. 2017.
In: LEGE ARTIS : Language yesterday, today, tomorrow. - ISSN 2453-8035, Vol. 1, no. 1 (2016), pp. 4-74 [3,95 AH] [online].

Spôsob prístupu:
http://lartis.sk/

ADE  Vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch
Počet záznamov: 3

ADE 001 Semantic roles in poisonous medicinal plant names / Panasenko, Nataliya Ivanovna, 2015.
In: The Way of Science : international scientific journal. - ISSN 2311-2158, No. 5 (15), 2015, s. 77-80.

ADE 002 Frejmovyj analiz amerikanskich šutočnych pesen / Panasenko, Nataliya Ivanovna - Dmitriev, Ja.F., 2016.
In: Science and Education a New Dimension : Philology. - ISSN 2308-5258, Vol. 4(19), iss. 84 (2016), pp. 35-40.

ADE 003 Topic 'wedding' in British and Slovak journalism of emotional type / Panasenko, Nataliya Ivanovna - Grochalová, Paula - Grochalová, Linda, 2018.
In: European Journal of Science and Theology. - ISSN 1841-0464, Vol. 14, no. 3 (2018), pp. 63-75.

ADM  Vedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS
Počet záznamov: 1

ADM 001 ´War´ as a piece of hard news in British and Slovak media / Panasenko, Nataliya Ivanovna - Grochalová, Paula - Grochalová, Linda, 2017.
In: European Journal of Science and Theology. - ISSN 1841-0464, Vol. 13, no. 6 (2017), pp. 87-100.

ADN  Vedecké práce v domácich časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS
Počet záznamov: 1

ADN 001 Where, why, and how? Topophones in Ray Bradbury´s science fiction / Panasenko, Nataliya Ivanovna, 2018. - Popis urobený: 17. 7. 2018.
In: Lege Artis : Language yesterday, today, tomorrow. - ISSN 2453-8035, Roč. 3, č. 1 (2018), s. 223-273 [online].

Spôsob prístupu:
http://lartis.sk/

AEC  Vedecké práce v zahraničných recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách
Počet záznamov: 3

AEC 001 Imena sobstvennye v nazvanijach lekarstvennych rastenij / Panasenko, Nataliya Ivanovna : (onomasiologičeskij podchod), 2014.
In: Filologičeskie issledovanija. Vypusk 11 : Filologija i medicina / otv. red. V.V. Fedorov ; recenzenty: V.A. Gluščenko, A.A. Udod. - Kiev : Izdateľskij dom Dmitrija Burago, 2014. - ISSN 1812-5743, S. 218-236.

AEC 002 Metaphoric and metonymic designation of poisonous medicinal plants / Panasenko, Nataliya Ivanovna, 2016.
In: Text - Sentence - Word : Studies in English Linguistics. Vol. II / Agnieszka Uberman, Teodor Hrehovčík (eds.) ; recenzowała Magdaléna Bilá. - Rzeszów : Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2016. - ISBN 978-83-7996-313-3, S. 64-74.

AEC 003 National images of the world in poetic translation (based on Russian, Mongolian, Hindi, and Bengali) / Panasenko, Nataliya Ivanovna, 2017.
In: Metodologičeskie osnovy issledovanija kognicii i kommunikacii v sovremennoj lingvistike : sbornik naučnych trudov v česť doktora filologičeskich nauk, professora Larisy Aleksandrovny Manerko / pod red. V.A. Borodickoj, A.A. Šarapkovoj ; recenzenty: V.Z. Demjankov, T.A. Klepikova. - Moskva : MAKS Press, 2017. - ISBN 978-5-317-05634-6, S. 158-165.

AFA  Publikované pozvané príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
Počet záznamov: 1

AFA 001 Types of Plot Development in Sudden Fiction / Panasenko, Nataliya Ivanovna, 2017.
In: Magija INNO: novye izmerenija v lingvistike i lingvodidaktike : sbornik naučnych trudov : v dvuch tomach. Tom 1 / otv. red. D.N. Novikov ; recenzenty: N.N. Gavrilenko, E.B. Jastrebova. - Moskva : MGIMO-Universitet, 2017. - ISBN 978-5-9228-1768-4, S. 107-114.

AFC  Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
Počet záznamov: 3

AFC 001 Creative Approach to Teaching English as a Foreign Language / Panasenko, Nataliya Ivanovna - Magál, Slavomír - Mazáková, Sláva, 2015. - Príspevok je indexovaný v databáze Web of Science.
In: Creative Education : Advances in Education Sciences : Proceedings of 2015 2nd International Conference on Creative Education (ICCE 2015), June 27-28, 2015, London, UK. Volume 10 / edited by Bin Zhang. - Singapore : Singapore Management and Sports Science Institute, 2015. - ISBN 978-981-09-4799-6, S. 48-53.

AFC 002 Olfactory information processing channel in medicinal plants´ names (based on Germanic and western Slavic languages / Panasenko, Nataliya Ivanovna, 2015. - Popis urobený: 8. 1. 2016.
In: International Scientific and Practical Conference "WORLD SCIENCE" : Procedings of the IInd International Scientific and Practical Conference "Science and Education - Our Future (November 22-23, 2015, Ajman, UAE). - ISSN 2413-1032, Vol. 3, no. 4(4) (2015), pp. 34-42 [online].

Spôsob prístupu:
http://ws-conference.com/

AFC 003 Predicates in medicinal plants´ names / Panasenko, Nataliya Ivanovna, 2016. - Popis urobený: 19. 2. 2016.
In: International Scientific and Practical Conference "WORLD SCIENCE" : Procedings of the IInd International Scientific and Practical Conference "The goals of the WorldScience 2016 (January 27 - 28, 2016, Dubai, UAE). - ISSN 2413-1032, Vol. 4, no. 2(6) (2016), pp. 32-36 [online].

Spôsob prístupu:
http://ws-conference.com/

AFD  Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
Počet záznamov: 1

AFD 001 Functional-semantic types of speech in journalistic messages / Panasenko, Nataliya Ivanovna, 2016. - Príspevok je indexovaný v databáze Web of Science.
In: Megatrends and Media : Critique in Media, Critique of Media : Conference Proceedings from International Scientific Conference 19th - 20th April 2016 Congress Hall of the Slovak Academy of Science Smolenice, Slovak Republic / editors: Dana Petranová, Slavomír Magál. - 1. vyd. - Trnava : Faculty of Mass Media Communication, University of SS. Cyril and Methodius in Trnava, 2016. - ISBN 978-80-8105-796-0. - ISSN 2453-6474, S. 52-67.

BEE  Odborné práce v zahraničných zborníkoch(konferenčných aj nekonferenčných)
Počet záznamov: 4

BEE 001 Global text categories in poetic images of the world (based on Ukrainian, Mongolian, and Vietnamese) / Panasenko, Nataliya Ivanovna, 2015.
In: Zdobutki ta perspektivi rozvitku sučasnogo movoznavstva : mižnarodnij zbirnik naukovich prac, prisvjačenij 70-ričnomu jubileju profesora Alli Andriivni Kaliti / golovnij redaktor I.S. Poljuk. - Kiev : Vidavateľstvo «Politechnika», 2015. - ISBN 978-966-622-727-3, S. 99-108.

BEE 002 Literary Text in the Language Classroom / Panasenko, Nataliya Ivanovna, 2015.
In: Magija INNO: novoe v issledovanii jazyka i metodike ego prepodavanija : materialy Vtoroj naučno-praktičeskoj konferencii : (Moskva, 24-25 aprelja 2015 g.). Tom 2 : Sekcija 5-8 / otvetstvennyj redaktor D.A. Krjačkov. - Moskva : Izdateľstvo MGIMO-Universitet, 2015. - ISBN 978-5-9228-1398-3, S. 179-186.

BEE 003 Metaphoric designation of poisonous medicinal plants in Romance, Germanic and Slavic languages / Panasenko, Nataliya Ivanovna, 2015.
In: Literature, language and culture influenced by globalization : monograph. Volume 6 / ed. by L. Schlossman. - Vienna : "East West" Association for Advanced Studies and Higher Education, 2015. - ISBN 978-3-903063-30-3, S. 44-55.

BEE 004 Fitonimičeskij leksikon v zerkale kuľturologii / Panasenko, Nataliya Ivanovna - Petranová, Dana - Magál, Slavomír = Phytonymic lexicon in the cultural reflection, 2018.
In: Etnos i lingvokuľtura : sbornik statej. Vypusk 15 / pod redakciej M.V. Pimenovoj. - Sankt-Peterburg : Izdateľstvo SPbGEU, 2018. - (Serija "Konceptuaľnyj i lingvaľnyj miry"). - ISBN 978-5-7310-4238-3, S. 26-36.

GHG  Práce zverejnené spôsobom umožňujúcim hromadný prístup
Počet záznamov: 1

GHG 001 Olfactory processing channel in phytonimic lexicon (based on Western Slavic languages) / Panasenko, Nataliya Ivanovna - Pravdová, Hana [elektronický zdroj], 2015. - 1 s. - Online dokument. - Popis urobený: Popis urobený 19. 8. 2015.

Spôsob prístupu:
https://www.northumbria.ac.uk/media/6836830/general-m-z-9-july.pdf

GII  Rôzne publikácie a dokumenty, ktoré nemožno zaradiť do žiadnej z predchádzajúcich kategórií
Počet záznamov: 2

GII 001 Cognitive interpretation of some onomasiological bases / Panasenko, Nataliya Ivanovna, 2017.
In: International Cognitive Linguistics Conference : Linguistic Diversity and Cognitive Linguistics : Book of Abstracts. - [S.l.] : [s.n.], 2017, S. 418.

GII 002 I korabľ plyvet / Panasenko, Nataliya Ivanovna, 2017.
In: Oleksandr Dmitrovič Oguj: Svitlom buv i do svitla polinuv! : monografija (z biobibliografiju) / uporjadnik O.Ja. Ivasjuk. - Černivci : Černiveckij nacionaľnij universitet, 2017. - ISBN 978-966-423-396-2, s. 360-362.

Predmety

  • Tvorba žurnalistických komunikátov I. - 2. Bc. VZME
  • Kreatívne písanie I. - 2. Bc. VZME
  • Metodológia a etika vedeckej práce - 1. PhD. KOMU
  • Odborná komunikácia v masmediálnej komunikácii I., II. - 1., 2. PhD. KOMU

Členstvá

Membership in editorial boards

Horizonts of modern philology: Scholarly papers. Luhansk: Luhansk State Institute of Culture and Arts (a member of the editorial board since 2009) (in Ukrainian - Обрії сучасної лінгвістики). ISSN 2078-4007

Questions of theoretical and applied linguistics. Belgorod, Belgorod State University, Russia (a member of the editorial board since 2012) (in Russian - Вопросы теоретической и прикладной лингвистики).

Linguistic newsletter. Horlivka-Slaviansk, Donbass Pedagogical University, Ukraine (a member of the editorial board since 2012) (in Ukrainian - Лінгвістичний вісник).

US - China Foreign Language. USA, El Monte. David Publishing Company (a reviewer since 2012) ISSN 1539-8080 (in hard copy), ISSN 1935-9667 (online).

Communication Today (Trnava, Slovakia) (a member of the editorial board since 2013) ISSN 1338-130X.

Cognitive Linguistic аnd Cultural Studies. A series of research monographs. Donetsk National University, Ukraine (a member of the editorial board since 2013). (in Ukrainian – Лінгвокогнітивні та лінгвокультурологічні дослідження).

Membership in professional organizations: 

ICLA (since 2010) International Cognitive Linguistics Association; SCLA (since 2010) Slavic Cognitive Linguistics Association (University of Chicago, USA); CEELBAS (since 2010) Centre for East European Language Based Area Studies (University of Sheffield, UK); SkASE (since 2010) Slovak Association for the Study of English (University of Kosice, Slovakia).

Ocenenia

  • 2012 - Commemorative medal of SS Cyril and Methodius in connection with the University of SS Cyril and Methodius jubilee
  • 2012 - Golden medal of SS Cyril and Methodius in connection with personal jubilee
  • 2001 - A Badge of Honour for Excellency in Teaching in Ukraine
  • Oznamy