Mgr. Matej Martovič, PhD.

odborný asistent

Doktor Matej Martovič pôsobí na FMK UCM v Trnave od roku 2015. V roku 2018 obhájil titul PhD. s témou dizertačnej práce Marketing a marketingová komunikácia v zdravotníctve, ale bakalárske a magisterské štúdium skončil na Fakulte sociálnych vied UCM v Trnave.

Doktor Matej Martovič je členom novovznikajúceho kabinetu marketingu, ktorý má za sebou už niekoľko aktivít, ako kurz online marketingu, prieskumy spotrebiteľského správania, či rôzne prednášky na témy súvisiace s marketingom.

Okrem pedagogickej činnosti na UCM v Trnave pracuje aj ako marketingový manažér projektu AZU – aktivita zvyšuje úspech, ktorého cieľom je prepájanie teórie s praxou a prinášanie rôznych odborníkov z praxe. Vo Fakultnej nemocnici Trnava pôsobí na pozícii PR manažéra, čím prepája teoretické a vedecké poznatky s praxou.

Oblasti záujmu: marketingová komunikácia, marketing v zdravotníctve, politický marketing.

 

Predmety

  • Teória marketingovej komunikácie - 2. Bc MARK
  • Marketingové procesy - 1. Mgr MARK
  • Podnik a podnikanie - 2. Bc, 3. Bc MARK a 1. Mgr, 2. Mgr MARK
  • Kabinet marketingu - 2. Bc, 3. Bc MARK a 1. Mgr, 2. Mgr MARK

Projekty

FPPV: Marketing a marketingová komunikácia v zdravotníctve

Národný rozvojový projekt AZU

Pobyty

Univerzita Tomáše Bati, Zlín, Česká republika

Oznamy