Mgr. Matej Martovič, PhD.

odborný asistent

Katedra marketingovej komunikácie

Konzultačné hodiny:

Jama, JC35

pondelok 15.30 -17.00 hod.

Doktor Matej Martovič pôsobí na FMK UCM v Trnave od roku 2015 a v roku 2018 obhájil titul PhD. s témou dizertačnej práce Marketing a marketingová komunikácia v zdravotníctve. Bakalárske a magisterské štúdium skončil na Fakulte sociálnych vied UCM v Trnave.

Doktor Matej Martovič je členom novovznikajúceho kabinetu marketingu, ktorý má za sebou už niekoľko aktivít, ako kurz online marketingu, prieskumy spotrebiteľského správania, či rôzne prednášky na témy súvisiace s marketingom.

Okrem pedagogickej činnosti na UCM v Trnave realizuje aj projekt AZU – aktivita zvyšuje úspech, ktorého cieľom je prepájanie teórie s praxou a prinášanie rôznych odborníkov z praxe. Ďalší projekt, ktorý rozbieha na FMK UCM v Trnave je Scholar at Risk, ktorého hodnotovým rámcom je rozvoj akademických slobôd, pričom členov tejto organizácie je viac ako 500 vysokoškolských inštitúcií po celom svete. Pôsobí aj ako člen Rady Fondu na podporu vzdelávania a venuje sa tvorbe mládežníckej politiky v spolupráci s Radou mládeže Slovenska.

Oblasti záujmu: marketingová komunikácia, marketing v zdravotníctve, politický marketing.

 

Predmety

  • Teória marketingovej komunikácie - 2. Bc MARK
  • Marketingové procesy - 1. Mgr MARK

Projekty

FPPV: Marketing a marketingová komunikácia v zdravotníctve

Pobyty

Univerzita Tomáše Bati, Zlín, Česká republika

Oznamy