Mgr. Matej Martovič, PhD.

odborný asistent

Katedra marketingovej komunikácie

Konzultačné hodiny:

Streda 14:30 - 16:00 hod., Skladová, č. d. 208

Doktor Matej Martovič nastúpil na FM UCM v Trnave v roku 2015 ako denný doktorand, pričom téma jeho dizertačnej práce bola Marketing a marketingová komunikácia v zdravotníctve. V oblasti marketing v zdravotníctve sa venuje aj na vedeckej úrovni a v tejto téme publikoval niekoľko štúdií. Pracuje aj ako hovorca vo Fakultnej nemocnici Trnava, čím prepája teoretické poznatky s praktickými skúsenosťami. Okrem tém zdravotníctva sa venuje aj politickej komunikácii a politickému marketingu. 

Na FMK je súčasťou Kabinetu marketingu, ktorý sa zameriava na prípravu študentov fakulty do praxe. Je tiež organizátorom vedeckej konferencie Marketing Identity. Pôsobí v národnom rozvojovom projekte AZU – aktivita zvyšuje úspech, ktorý prepája teóriu s praxou. V rámci fakulty sa zúčastňuje aj na priebehu výučby kreatívneho predmetu podnikateľský inkubátor, ktorý pomáha študentom rozvíjať podnikateľské nápady a podnikateľské zručnosti. 

Oblasti záujmu: marketingová komunikácia, marketing v zdravotníctve, politický marketing.Politická komunikácia a politický marketing

 

Predmety

  • Teória a prax marketingovej komunikácie I., II. - 2. Bc. MARK
  • Politická komunikácia a politický marketing - 3. Bc. MARK
  • Podnikateľský inkubátor I., II. - 2. Bc. MARK, 2. Bc. KOMU, 1. Mgr. TEDI
  • Podnikateľský inkubátor III., IV. - 3. Bc. MARK, 3. Bc. KOMU, 2. Mgr. TEDI
  • Kabinetné praktikum marketingu I., II., III., IV. - MARK
  • Procesy v marketingu a marketingovej komunikácii - 1. Mgr MARK

Projekty

Manažment konceptu "spodnej vlny" zo strany podnikateľských subjektov pri propagácii environmentálne vhodných produktov v čase technologickej interferencie

FPPV: Marketing a marketingová komunikácia v zdravotníctve

FPPV: Praktická implementácia marketingovej komunikácie do praxe

FPPV: Marketingová komunikácia v zdravotníctve

Pobyty

Univerzita Tomáše Bati, Zlín, Česká republika

Ocenenia

Certifikát Design Thinking - Grow with Goole New Generation of Founders

Cerfikát Projektová výučba – TalentWay

Granátove jablko – výročná cena FMK

Oznamy