Mgr. Matej Martovič, PhD.

odborný asistent

Doktor Matej Martovič nastúpil na FM UCM v Trnave v roku 2015 ako denný doktorand, pričom téma jeho dizertačnej práce bola Marketing a marketingová komunikácia v zdravotníctve. V oblasti marketing v zdravotníctve sa venuje aj na vedeckej úrovni a v tejto téme publikoval niekoľko štúdií. Pracuje aj ako PR manažér vo Fakultnej nemocnici Trnava, čím prepája teoretické poznatky s praktickými skúsenosťami.

Na FMK je súčasťou Kabinetu marketingu, ktorý sa zameriava na prípravu študentov fakulty do praxe. Je tiež organizátorom vedeckej konferencie Marketing Identity. Pôsobí v národnom rozvojovom projekte AZU – aktivita zvyšuje úspech, ktorý prepája teóriu s praxou.

Oblasti záujmu: marketingová komunikácia, marketing v zdravotníctve, politický marketing.

 

Predmety

  • Teória marketingovej komunikácie I. a II. - 2. Bc MARK
  • Marketingové procesy I. a II. - 1. Mgr MARK
  • Podnik a podnikanie I. a II. - 2. Bc, 3. Bc MARK a 1. Mgr, 2. Mgr MARK
  • Kabinet marketingu - 2. Bc, 3. Bc MARK a 1. Mgr, 2. Mgr MARK
  • Preddiplomová prax
  • - 2. Mgr MARK

Projekty

FPPV: Marketing a marketingová komunikácia v zdravotníctve

FPPV: Praktická implementácia marketingovej komunikácie do praxe

Pobyty

Univerzita Tomáše Bati, Zlín, Česká republika

Ocenenia

Certifikát Design Thinking - Grow with Goole New Generation of Founders

Cerfikát Projektová výučba – TalentWay

Granátove jablko – výročná cena FMK

Oznamy