Termíny skúšok – prof. Šalgovičová

Termíny skúšok z predmetu marketingové procesy II. s prof. Ing. Jarmilou Šalgovičovou, CSc. budú v nasledujúcich dátumoch:

Denné štúdium

  • 14. mája 2019, 13.30 hod., Jama, JD 11,
  • 16. mája 2019, 13.30 hod., Jama, JD 11,
  • 21. mája 2019, 9.00 hod., Skladová, AM 1.

Externé štúdium

  • 18. mája 2019,  9.00 hod., Jama, JD 11.

Externí študenti sa môžu zúčastniť aj na termínoch pre denných študentov. Opravné termíny budú pre denných aj externých študentov zverejnené neskôr.