Termíny skúšok – prof. Šalgovičová

Termíny skúšok z predmetu marketingové procesy II. s prof. Ing. Jarmilou Šalgovičovou, CSc. budú v nasledujúcich dátumoch: Denné štúdium 14. mája 2019, 13.30 hod., Jama, JD 11, 16. mája 2019, 13.30 hod., Jama, JD 11, 21. mája 2019, 9.00 hod., Skladová, AM 1. Externé štúdium 18. mája 2019,  9.00 hod., Jama, JD 11. Externí študenti sa … Viac →

Termíny skúšok – prof. Šalgovičová

Termíny skúšok z predmetu Marketingové procesy I. s prof. Ing. Jarmilou Šalgovičovou, CSc. budú v nasledujúcich dátumoch: Denné štúdium 7. január 2019, 9.00 hod., Jama, JC 36, 8. január 2019, 9.00 hod., Skladová, AM 1, 14. január 2019, 9.00 hod., Skladová, AM 1. Externé štúdium 12. január 2019,  11.00 hod., Jama, JC 24.

Oznam pre bakalárov a diplomantov prof. Šalgovičovej

Študenti, ktorí riešia bakalárske a diplomové práce u prof. Šalgovičovej, budú mať úvodnú konzultáciu k spracovaniu spresneného zadania v pondelok 3. októbra 2016 v čase konzultačných hodín od 10.30 hod. v JAME v zborovni. Účasť je povinná. Zoznam študentov: Feješová Lucia, Kolárik Miloš, Lišková Adela, Majtán Marcel, Maminková Lenka, Púchyová Denisa, Spišák Slavomír, Vraňáková Simona. … Viac →