Mgr. Martin Vanko

denný doktorand

Magister Vanko pôsobí na fakulte ako interný doktorand. Vyštudoval masmediálnu komunikáciu na FMK UCM v Trnave v oboch stupňoch vysokoškolského štúdia a aktuálne pôsobí na Katedre marketingovej komunikácie.

Vo svojej dizertačnej práci sa venuje problematike vplyvu sociálnych médií na oblasť environmentálneho správania vybraných generácií. V rámci vedeckej činnosti sa orientuje najmä na komunikáciu prostredníctvom sociálnych médií a sociálnych sietí.

Mgr. Vanko je zároveň zodpovedný za kreatívnu tvorbu obsahu publikovaného na sociálnych sieťach FMK UCM v Trnave. V minulosti sa venoval študentskému rádiu Aetter a popri štúdiu začal pracovať v onlinovom marketingu – prešiel si prácou na strane klientov, prácou v reklamnej agentúre a aj prácou na freelance. V súčasnosti sa orientuje najmä na správu sociálnych sietí, ideamaking a kreatívnu tvorbu obsahu pre viaceré značky.

Oblasť záujmu: sociálne médiá, sociálne siete, event marketing, digitálny marketing, vizuálna komunikácia na sociálnych sieťach.

 

Predmety

  • Kabinet marketingu - prierezový predmet
  • Projektový manažment - 1. Mgr MARK
  • Inovačný manažment - 1. Mgr MARK
  • Marketing a inovácie v digitálnych médiách - 2. Bc TEDI

Projekty

VEGA: Aspekty využívania koncepcie SoLoMo marketingu na zvýšenie povedomia o ekoinováciách

VEGA: Manažment konceptu “spodnej vlny” zo strany podnikateľských subjektov pri propagácii environmentálne vhodných produktov v čase technologickej interferencie

Oznamy