Mgr. Martin Vanko

denný doktorand

Magister Vanko pôsobí na fakulte ako denný doktorand. Vyštudoval masmediálnu komunikáciu na FMK UCM v Trnave v oboch stupňoch vysokoškolského štúdia.

Vo svojej dizertačnej práci sa venuje problematike vplyvu sociálnych médií na oblasť environmentálneho správania podnikateľských subjektov v trhovom prostredí. V rámci vedeckej činnosti sa orientuje najmä na sociálne médiá a sociálne siete so zameraním na prezentáciu ekoinovácii a environmentálnych problémov v onlinovom prostredí.

Okrem toho sa stará o sociálne siete fakulty ako kreatívny tvorca contentu. V minulosti sa venoval najmä študentskému rádiu Aetter, v ktorom pôsobil ako vedúci moderátorov a vedúci vysielania. Popri štúdiu začal pracovať v oblasti online marketingu, v ktorom sa sústredil najmä na malé gastro podniky v Trnave. V súčasnosti sa venuje najmä spravovaniu sociálnych sietí Facebook a Instagram a vytváraniu kultúrno-spoločenských eventov pre študentov v Trnave (Beánia trnavských univerzít, Ples študentov Trnavy, Grand open semester párty).

Oblasť záujmu: sociálne médiá, sociálne siete, event marketing, digitálny marketing, nové trendy v marketingu, rozhlas a rozhlasové vysielanie.

 

Predmety

  • Seminár teórie marketingovej komunikácie - 2. Bc MARK
  • Projektový manažment - 1. Mgr MARK
  • Marketing a inovácie v digitálnych médiách - 2. Bc TEDI
  • Nové trendy v marketingu - 3. Bc MARK
  • Projektový manažment - 2. Bc TEDI
  • Inovačný manažment - 1. Mgr MARK

Oznamy