Mgr. Martin Vanko, PhD.

odborný asistent

Doktor Vanko pôsobí na Fakulte masmediálnej komunikácie ako odborný asistent od roku 2022. Na FMK absolvoval bakalárske, magisterské aj doktorandské štúdium, v rámci ktorého sa venoval vplyvu sociálnych médií na oblasť environmentálneho správania vybraných generácií.

V rámci pedagogickej, vedeckej a publikačnej činnosti sa špecializuje na oblasť digitálneho marketingu so špecifikáciou na sociálne médiá a sociálne siete. V tejto sfére publikuje doma aj v zahraničí.

Na FMK je zodpovedný za komunikáciu fakulty na sociálnych sieťach Facebook a Instagram. Spolu s ďalšími kolegami organizuje Deň otvorených dverí fakulty a je súčasťou propagačnej skupiny FMK, ktorá má na starosti komunikáciu s potenciálnymi uchádzačmi o štúdium na fakulte.

Okrem pedagogickej a vedeckej činnosti sa venuje projektom týkajúcich sa sociálnych médií a sociálnych sietí. Zároveň pracuje ako online strategy manager pre najsilnejšiu mediálnu audio skupinu na Slovensku – Bauer Media Slovakia, ktorá zastrešuje vysielanie Rádia Expres, Europa 2, Melody, Rádia ROCK a podcastového portálu podmaz.sk.

Oblasti záujmu: sociálne siete, sociálne média, digitálny marketing, online marketing, mediálny marketing.

 

Publikácie

AFC Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách

Raising Public Awareness of Eco-innovations through Social Media / Martin Vanko, Anna Zaušková, 2019. - Príspevok je indexovaný v databáze Scopus. In: Proceedings of the 14th European Conference on Innovation and Entrepreneurship ECIE 2019 / edited by Panagiotis Liargovas, Alexandros Kakouris. - [s.l.] : Academic Conferences and Publishing International, 2019. - ISBN 978-1-912764-34-1. - ISSN 2049-1050, s. 1076-1085. 

AFD Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách

Presentation of environmental problems on social networking websites / Martin Vanko, 2018. - Príspevok je indexovaný v databáze Web of Science Core Collection. In: Marketing Identity : Digital Mirrors - part I. : Digital Mirrors - part I. / editors: Ľudmila Čábyová, Rudolf Rybanský, Zuzana Bezáková. - 1. vyd. - Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, 2018. - ISBN 978-80-8105-984-1. - ISSN 1339-5726, s. 539-552. 

AFC Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách

Increasing Millennials' Awareness of Environmental Problems on Social Networking Sites / Martin Vanko, Anna Zaušková, 2020. - Príspevok je indexovaný v Scopus. DOI DOI 10.34190/ESM.20.048. In: Proceedings of the 7th European Conference on Social Media ECSM 2020 / edited by Christos Karpasitis, Christiana Varda. - Reading : Academic Conferences and Publishing International, 2020. - ISBN 978-1-912764-63-1. - ISSN 2055-7213, s. 314-321. 

Predmety

 • kabinetné praktikum marketingu I., II., III., IV. - 2. Bc. MARK, 3. Bc. MARK
 • obsahový marketing a sociálne médiá I., II. – 3. Bc. MARK
 • Projekty

 • VEGA: Aspekty využívania koncepcie SoLoMo marketingu na zvýšenie povedomia o ekoinováciách
 • Členstvá

  Členstvá v domácich a medzinárodných vedeckých spoločnostiach, asociáciách, radách a výboroch:

 • člen medzinárodnej asociácie POPAI Central Europe
 • člen medzinárodnej profesijnej organizácie Českej marketingovej společnosti
 • člen medzinárodnej profesijnej organizácie Klubu učitelů marketingu
 • člen organizačného a programového výboru medzinárodnej vedeckej konferencie Marketing & Media Identity
 • Pobyty

 • Česká zemědělská univerzita v Prahe, Praha
 • Oznamy