Mgr. Martin Vanko

denný doktorand

Katedra marketingovej komunikácie

Konzultačné hodiny:

Nám. J. Herdu, m.č. 102B.

pondelok, 12.30 - 14.30 hod.

Magister Martin Vanko sa vo svojej dizertačnej práci venuje problematike vplyvu sociálnych médií na oblasť enviromentálneho správania podnikateľských subjektov v trhovom prostredí. Na fakulte v súčasnosti pôsobí ako denný doktorand.

Vyštudoval masmediálnu komunikáciu na FMK UCM v Trnave. Na fakulte sa počas štúdia venoval najmä študentskému rádiu Aetter, kde pôsobil ako vedúci moderátorov a vedúci vysielania. Popri štúdiu začal pracovať v oblasti online marketingu a v súčasnosti sa venuje najmä spravovaniu sociálnych sietí Facebook a Instagram a vytváraniu kultúrno-spoločenských eventov pre trnavských študentov.

Oblasť záujmu: sociálne médiá, sociálne siete, event marketing, nové trendy v marketingu, rozhlas

 

Predmety

  • Projektový manažment – 1. ročník Mgr. MARK
  • Marketing a inovácie v digitálnych médiách - 2. ročník Bc. TEDI
  • Nové trendy v marketingu – 3. ročník Bc. MARK
  • Teória marketingovej komunikácie - 2. ročník Bc. MARK
  • Kabinetné praktikum Social/Mobile media (SOMO) – všetky ročníky a všetky študijné programy

Oznamy