Výberové konanie Erasmus+ na akademický rok 2022/2023

Výberové konanie Erasmus+ na AR 2022/2023 sa uskutoční online cez platformu Microsoft Teams a bude rozdelené do 2 dní:

  • 25. 2. – piatok, od 8.00 do 14.00 hod.
  • 11. 3. – piatok, od 8.00 do 14.00 hod.

Rozdelenie študentov s prideleným dňom a časom prihlásenia bude každému študentovi zaslaný na jeho UCM mail.

Každý študent sa prihlási UCM mailom v konkrétny deň a čas.

  • LINK na výberové konanie 25. 2. – TU
  • LINK na výberové konanie 11. 3. – TU