Podpisovanie dokumentov pre Erasmus+ v ZS 2016/2017 – Dr. Višňovský

Doc. PhDr. Ján Višňovský, PhD. bude dokumenty študentov, ktorí majú vycestovať na študijný pobyt v rámci programu Erasmus+ v zimnom semestri AR 2016/2017, podpisovať v pondelok 16. mája 2016 od 13.30 do 15.00 hod. v miestnosti č, 103b v budovej UCM na Nám. J. Herdu.

Okrem Application Form a Learning Agreementu si prineste aj potvrdenie o účasti na pobyte pre študijné oddelenie, dostupné webovej stránke UCM – „Odchádzajúci študenti„.