Ponuka stáže: University of Foggia, Taliansko

Kancelária pre Erasmus v talianskom meste Foggia hľadá posily zo strany slovenských študentov. Main areas of activity Administrative tasks, email reply, cooperation in event organisation, administrative support of the application and selection procedures. Detailed description of activities Administrative support, application evaluation, database management, supporting application and selection procedures, keeping contact with appli- cants, event management. … Viac →

Pozvánka na výberové konanie Erasmus+ pre AR 2020/2021

Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave vyhlasuje výberové konanie na zahraničné mobility realizované prostredníctvom programu Erasmus+ na akademický rok 2020/2021. Výberové konanie sa uskutoční 3. decembra 2019 v hornej zasadačke rektora (miestnosť 611, Nám. J. Herdu 2, 6. poschodie) o 12.30 hod. Výberové konanie sa uskutoční formou ústneho pohovoru v anglickom alebo nemeckom jazyku. Termín … Viac →

Ponuka stáže: koordinátor/ka Amnesty International

Oddelenie kampaní a advokácie organizácie Amnesty International v Prahe ponúka stáže pre štuentov či absolventov. Pracovná náplň sa týka asistencie pri organizácii a koordinácii projektov a kampaní Amnesty International.  Stážista sa naučí realizovať nové projekty kreatívnym spôsobom a taktiež spolupracovať s partnerskými organizáciami a dobrovoľníkmi v Českej republike a v zahraničí.

Ponuka štipendijných pobytov pre študentov a doktorandov v poľskom Krakove

As in previous years, Jagiellonian University in Kraków, Poland, would like to announce launching of application call for the scholarships from the Queen Jadwiga Fund. The aim of the Fund is to aid scholars and PhD students from Central-Eastern Europe, former Soviet Union and the Balkan area, who plan to conduct their research in Kraków. … Viac →

Ponuka Fulbrightovho štipendia pre postgraduálne štúdium v USA

Štipendium umožňuje šesť až deväťmesačný výskumný (Visiting Student Researcher) alebo štúdijný pobyt (Master’s Degree Study) na univerzite alebo inej inštitúcii v USA v rámci školského roka 2020/2021. Všeobecné podmienky pre kandidátov sú: ukončené úplné vysokoškolské vzdelanie na magisterskej úrovni (resp. inžinierskej), výborné štúdijné výsledky, výborná znalosť anglického jazyka (jazykový test TOEFL – skóre 95 / IELTS – … Viac →

Výberové konanie na štipendijné pobyty na Kube v AR 2019/2020

FMK UCM v Trnave vyhlasuje výberové konanie na štipendijné pobyty na Kube v akademickom roku 2019/2020 realizované na základe dohody medzi MŠVVaŠ SR a Ministerstvom vysokého školstva Kubánskej republiky určené pre študentov.  Výberové konanie sa uskutoční dňa 4. apríla 2019 v zasadacej miestnosti dekanky FMK v hlavnej budove UCM na prvom poschodí, Námestie J. Herdu … Viac →

Naša fakulta nadviazala spoluprácu s čínskou Fakultou literatúry a žurnalistiky

Na začiatku roka sa dvaja predstavitelia UCM, prodekanka FMK doktorka Juliána Mináriková a vedúci oddelenia vonkajších vzťahov doktor Marcel Vysocký, zúčastnili zahraničnej pracovnej cesty v Číne. Hlavným cieľom návštevy bolo stretnutie so zástupcami Central South University (CSU) a predstaviteľmi jej Fakulty literatúry a žurnalistiky. Výsledkom spoločného rokovania bolo podpísanie Memoranda o spolupráci medzi FMK UCM v … Viac →

Ponuka Fullbrightovho štipendia

Fulbrightova komisia na Slovensku ponúka Fulbrightovo štipendium pre postgraduálne štúdium na školský rok 2019 – 2020. Uzávierka podávania prihlášok je do 30. júna 2018.  Štipendium je určené pre postgraduálne štúdium v USA. Štipendium umožňuje 6 – 9 mesačný štúdijný/výskumný pobyt na hosťovskej inštitúcii v USA. Kandidáti musia mať ukončené magisterské/inžinierske vzdelanie, resp. byť študentami PhD. Viac … Viac →