Ponuka Fulbrightovho štipendia pre postgraduálne štúdium v USA

Štipendium umožňuje šesť až deväťmesačný výskumný (Visiting Student Researcher) alebo štúdijný pobyt (Master’s Degree Study) na univerzite alebo inej inštitúcii v USA v rámci školského roka 2020/2021.

Všeobecné podmienky pre kandidátov sú:

  • ukončené úplné vysokoškolské vzdelanie na magisterskej úrovni (resp. inžinierskej),
  • výborné štúdijné výsledky,
  • výborná znalosť anglického jazyka (jazykový test TOEFL – skóre 95 / IELTS – skóre 7,5),
  • prednosť majú uchádzači bez súvislej akademickej alebo pracovnej skúsenosti v USA,
  • slovenské štátne občianstvo a trvalý pobyt v Slovenskej republike.

Všetký kritériá, online prihlášku, ako aj podrobné inštrukcie nájdete tu.

Uzávierka podávania prihlášok na AR 2020/2021 je 30. júna 2019.

V prípade akýchkoľvek otázok píšte na office(at)fulbright.sk.