Informačné stretnutie – študijné pobyty vo Veľkej Británii

Spoločnosť English Oak Recruitment organizuje prezentáciu študijných pobytov vo Veľkej Británii, ktorá sa uskutoční v stredu 14. októbra 2015 o 15.00 hod. v novej zasadačke rektora Z0.2 na prízemí budovy UCM na Nám. J. Herdu 2.

English Oak Recruitment pomáha študentom z krajín strednej Európy pri zabezpečovaní štúdia vo Veľkej Británii. Ponúka možnosť bakalárskeho štúdia, postgraduálneho štúdia, jazykovej prípravy a pomáha pri administratívnych procesoch, potrebných na vybavenie štúdia.

Bližšie informácie pre záujemcov o štúdium nájdete na webovej stránke spoločnosti: www.englishoakrecruitment.co.uk.