Mgr. Lenka Labudová, PhD.

odborná asistentka

Katedra marketingovej komunikácie

Konzultačné hodiny:

Utorok 9:30 - 11:00 hod., JAMA JC 04 - zborovňa

Denná doktorandka Mgr. Lenka Labudová absolvovala oba stupne vysokoškolského štúdia na Fakulte masmediálnej komunikácie v odbore marketingová komunikácia.

V rámci svojej vedeckej činnosti sa primárne venuje špecifikám regionálnej marketingovej komunikácie za účelom poskytnutia všeobecného komunikačného modelu pre mestá a obce.

Je členkou expertných skupín zameraných na študentov a medzinárodnú spoluprácu fakulty, podieľa sa na organizovaní eventov fakulty a na vedení seminárov z marketingového výskumu a marketingových stratégií.

Oblasti záujmu: marketing, regionálny marketing, marketingová komunikácia, spotrebiteľ a spotrebiteľské správanie, marketingový výskum.

 

Predmety

Projekty

VEGA: Aspekty marketingovej komunikácie v manažérskych procesoch kruhovej ekonomiky

VEGA Špecifické nástroje religiózneho marketingu vo vybraných regiónoch

Projekt: Visegrad How to prevent SMEs failure

Oznamy