Otvárame dodatočné prijímacie konanie na bakalársky stupeň štúdia v roku 2019/2020

Akademický senát UCM v Trnave vyhlásil dodatočné prijímacie konanie na niektoré študijné programy bakalárskeho stupňa na FMK UCM v AR 2019/2020.

Prihlášky môžete posielať do 17. septembra 2019. Podrobné informácie ako aj postup posielania prihlášok či podmienky prijatia nájdete v priloženom dokumente v tomto linku.