Informácia o fyzickom zápise do akademického roka 2019/2020

Fyzický zápis do akademického roka 2019/2020 budú mať v septembri iba študenti, ktorí nastupujú do prvého ročníka magisterského stupňa štúdia. Ostatní študenti boli zapísaní elektronicky.