international day fmk

Alžírsko, Španielsko či Chorvátsko. Pedagógovia si vymenili skúsenosti zo zahraničných mobilít

Dňa 11. mája 2023 sa v Kine Oko konal International day FMK pre pedagógov a doktorandov našej fakulty, ktorí zaujímavo odprezentovali svoje skúsenosti najmä z exotických krajín ako Malajzia či Alžírsko.

O svoje skúsenosti a zážitky z mobility sa podelilo 9 pedagógov a 1 doktorandka.

Všetci pedagógovia vyzdvihli dôležitosť mobilít a nadväzovania kontaktov. Odporučili kolegom, aby sa „nebáli“ a určite sa na pedagogickej mobilite zúčastnili. Vďaka aktuálnym mobilitám pedagógov sa nám podarilo podpísať aj 1 novú bilaterálnu zmluvu.

Okrem spomínaných krajín boli na International day FMK odprezentované mobility, ktoré pedagógovia absolvovali v Prahe (ČR), Dubrovníku (HR), Sibiu (RO), Barcelone (ES), Stuttgarte, (DE), Talline (EST), Vilniuse (Lit), Záhrebe (HR), Osijeku (HR). Všetky pedagogické mobility sa konali cez program Erasmus.

Doktorandka sa pripojila online, pričom odprezentovala svoju aktuálnu mobilitu na Viedenskej univerzite. Na fotografiách sme videli kampus, knižnicu aj jej „školiteľku“ z Viedne. Mobilitu absolvuje cez program SAIA.