UCM Night Run

UCM organizuje ďalší ročník nočného behu Trnavou

Benefičný beh UCM Night Run organizovaný v spolupráci s mestom Trnava a generálnym partnerom Cukrovar sa uskutoční už 23. apríla o 20:00 na Trojičnom námestí.

Trasa UCM Night Runu kombinujúceho šport, kultúru a benefičný rozmer povedie popri významných pamiatkach Trnavy. Bežcom tak poskytne úžasné výhľady, ktoré doplnia jedinečnú historickú atmosféru „Malého Ríma“.

Naším cieľom je rozhýbať Trnavu, naučiť sa spoločne prekonávať prekážky, informovať verejnosť o benefitoch športu na duševné zdravie, ale aj posilniť športové aktivity našej alma mater,“ vysvetľujú študentky a študenti z Kabinetu eventov FMK UCM. Podľa ich slov im organizovanie podobných celomestských podujatí umožňuje získať cenné skúsenosti a rozvíjať sa nielen v akademickom prostredí, ale aj v praktických oblastiach svojho odboru.

Benefičná zbierka priamo na mieste

Aktuálny ročník podujatia má aj benefičný charakter. Priamo na mieste bude prebiehať zbierka, ktorá následne spolu so štartovným poputuje Slovenskému zväzu telesne postihnutých. Ten združuje občianky a občanov s telesným postihnutím, rodičov telesne postihnutých detí a rodinné príslušníčky a príslušníkov telesne postihnutých občianok a občanov bez akýchkoľvek rozdielov.

UCM Night Run

Aj takto to na uliciach Trnavy môže vyzerať už 23. apríla počas UCM Night Run. Zdroj: Kabinet eventov FMK UCM

Generálnym partnerom podujatia je CUKROVAR – developerský projekt určený pre ľudí, ktorí vedia oceniť solídnu architektúru, kvalitný urbanizmus a lokalitu nielen v priamom dotyku s historickým centrom, ale aj v susedstve magického parku Pri kalvárii. Cieľom projektu je vytvoriť kompaktnú mestskú štvrť s kvalitným bývaním, výbornou infraštruktúrou, širokou ponukou služieb a kultúrneho vyžitia.

V rámci podujatia si organizátori pripravili aj doplňujúci program. Účastníčky a účastníci si pred samotným behom budú môcť vypočuť niekoľko moderovaných diskusií. Tá prvá prebehne s developerom Karolom Šebom, ktorý priblíži novovznikajúci trnavský developerský projekt Cukrovar. V druhej budú diskutovať zástupcovia Slovenského zväzu telesne postihnutých Monika Vrábľová a Denis Kučera. Behu zo zdravotného hľadiska sa bude v poslednej večernej diskusii venovať fyzioterapeut a absolvent UCM Ondrej Machovič.

Organizačné detaily UCM Night Run

Organizátori ubezpečujú, že trať s dĺžkou päť kilometrov je vhodná pre všetky bežkyne a bežcov bez ohľadu na úroveň ich kondície či skúseností. Trasa sa začína a končí na Trojičnom námestí. Základné štartovné v predregistrácii predstavuje 10 eur, pre študentky a študentov 5 eur. Bežkyne a bežci zaregistrovaní až na mieste podujatia zaplatia jednotnú cenu 13 eur.

Záujemkyne a záujemcovia sa môžu so zvýhodnenou cenou registrovať prostredníctvom online formulára.

UCM Night Run sa uskutoční 23. apríla o 20.00 na Trojičnom námestí. Časový harmonogram akcie bude nasledovný:

  • 16.00 – 19.15 – Registrácia súťažiacich.
  • 17.30 – 18.00 – Diskusia o projekte Cukrovar s investorom Karolom Šebom.
  • 18.00 – 18.30 – Diskusia so zástupcami Slovenského zväzu telesne postihnutých.
  • 18.30 – 19.00 – Diskusia s fyzioterapeutom Fakulty zdravotníckych vied UCM Ondrejom Machovičom.
  • 20.00 – Začiatok behu.

Počet kategórií a všetky ostatné informácie môžu bežkyne, bežci a verejnosť nájsť na Facebooku alebo Instagrame podujatia. Meranie času súťažiacim sprostredkuje CrossFit Trnava.

Zdroj fotografií: Kabinet eventov FMK UCM