nostalgia a retro

Sentiment či túžba po návrate do minulosti. Aké uplatnenie má nostalgia a „retro“ v mediálnej kultúre?

Popularizačná prednáška doc. Jany Radošinskej sa uskutoční v utorok o 14.00 hod. vo výučbovej miestnosti JC13.

Vyvolávanie nostalgie patrí ku kľúčovým prvkom súčasnej mediálnej kultúry. Tento ťažko vysvetliteľný pocit je známy každému z nás. Mediálne obsahy (filmy, epizodické diela, digitálne hry a iné) pomocou nostalgie „útočia“ na emocionálnu stránku nášho prežívania a vyzývajú nás, aby sme sa pokúsili opätovne privolať „kúzlo“ minulosti v podmienkach súčasnej kultúry. Na prednáške sa dozviete, čo znamenajú pojmy nostalgia a retro a budete sa môcť zapojiť do diskusie o uplatnení týchto konceptov v aktuálnej mediálnej tvorbe.

Podujatie sa uskutočňuje v rámci výskumného projektu podporovaného Agentúrou na podporu výskumu a vývoja (APVV) č. APVV-21-0115 s názvom „Hypermoderná mediálna kultúra – Filmová a televízna tvorba ako zrkadlo sociálno-kultúrnych fenoménov 21. storočia“.

Kedy: 13. decembra o 14.00 hod.
Kde: Jama JC13
Vstup: voľný