štúrovo pero 2024

Naše novinárky a novinári opäť zabodovali! Atteliér má bezkonkurenčne najlepší web

Šéfredaktorka Čaranová získala Cenu TV Markíza, v lete pôjde na stáž.

Uplynulý víkend, v dňoch 19. – 20. apríla, sa uskutočnil jubilejný 30. ročník študentskej novinárskej súťaže Štúrovo pero. Podujatie sa už tradične konalo v priestoroch zvolenskej Krajskej knižnice Ľudovíta Štúra.

Súťaží sa v kategóriách Stredoškolské časopisy, Vysokoškolské časopisy, Najlepšie príspevky stredoškolákov, Najlepšie príspevky vysokoškolákov, Online žurnalistika. Okrem toho sa udeľuje Cena RTVS, Cena Nadácie Slovenskej sporiteľne a Cena TV Markíza.

Aj v tomto roku naše študentstvo zaznamenalo veľké úspechy

  • 1. miesto – attelier.sk (kategória Online žurnalistika),
  • 2. miesto – časopis atteliér (kategória VŠ časopisy),
  • 2. miesto – Bernadetta Čaranová (kategória Novinárske príspevky vysokoškolákov + Cena TV Markíza),
  • 3. miesto – Podcastt, projekt podcastov časopisu atteliér (kategória Online žurnalistika).

Atteliér je istota kvality

Aj napriek tomu, že porotcovia a porotkyne sa rozhodli udeliť prvé miesto časopisu Filozofickej fakulty UK v Bratislave pre najväčší progres oproti minulému roku, vo vyhodnotení sa k nášmu atteliéru vyjadrili nasledovne: „Atteliér ako istota kvality medzi vysokoškolskými časopismi, vysoká novinárska úroveň.“ 

štúrovo pero 2024

Naši úspešní attelieráci s porotkyňou Gabrielou Kajtárovou, redaktorkou TV Markíza. Zdroj: FMK/atteliér

Okrem toho porotu v zložení Jozef Bednár a Gabriela Kajtárová zaujala aj práca šéfredaktorky atteliéru Bernadetty Čaranovej, ktorá sa venovala téme únosu prezidentovho syna a Mečiarovým amnestiám. Projekt tvoril samostatnú prílohu časopisu a bol aplikačnou časťou jej bakalárskej práce (písali sme o tom tu).

Vyjadrenie poroty: „Za ukážku schopnosti napísať kvalitný komentár. Za odvahu venovať sa do hĺbky téme, ktorá je traumou slovenských dejín – únosu prezidentovho syna a Mečiarovým amnestiám. Súčasťou projektu bol aj rozhovor s Ľubou Lesnou, v ktorom autorka ukázala autorskú vyspelosť.“

Porotkyňa Gabriela Kajtárová okrem toho vyberala dvoch ľudí spomedzi prihlásených vysokoškolákov, ktorí budú v lete stážovať u senior redaktorov v TV Markíza. Jednou z nich je práve Bernadetta.

Súťaži venovali celú reportáž, môžete si ju pozrieť na tomto odkaze

štúrovo pero 2024

V kategórii online žurnalistiky nemajú konkurenciu

Tento rok sa do predmetnej kategórie prihlásilo 21 projektov – osem webov, osem instagramových účtov, tri kanály na YouTube a dva podcasty. Tretie miesto získal Podcastt, ktorý zahŕňa všetky podcasty časopisu atteliér. Porota oceňuje dlhodobo vysokú úroveň a profesionálne spracované rozhovory.

Prvým miestom sa môže pýšiť web attelier.sk, ktorý si toto ocenenie prebral už niekoľkýkrát za sebou. Podľa poroty v zložení Filip Struhárik, Barbora Belovická a Tomáš Ulej si web „drží suverénne najvyššiu úroveň spomedzi študentských online médií a dosahuje štandardy profesionálnych celoslovenských médií.“

Do tejto kategórie sa prihlásili aj ďalší naši študenti/ky s webom Rádia Aetter, jediného vysokoškolského rádia s vlastnou frekvenciou. Napriek tomu, že si cenu neodniesli, vypočuli si konštruktívnu kritiku a čas strávený vo Zvolene považujú za prínosný a inšpiratívny.

štúrovo pero 2024

Študenti/ky FMK, ktorí/é obsahom napĺňajú web Rádia Aetter, boli tiež na Štúrovom pere 2024. Zdroj: FMK/Mária Dolniaková

Zásluhy na dlhoročných úspechoch atteliéru nemajú iba redaktori/ky, ale aj editori/ky, grafici/čky, fotografi/ky, ilustrátori/ky a tiež vyučujúci, ktorí ich odborne vedú.

Všetkým srdečne blahoželáme!