Mgr. Alexandra Ďurovová

denná doktorandka

Mgr. Alexandra Ďurovová pôsobí na Fakulte masmediálnej komunikácie UCM v Trnave od roku 2018. Oba stupne vysokoškolského štúdia absolvovala v študijnom programe marketingová komunikácia.

Vo svojej vedeckej činnosti sa venuje najmä problematike regionálneho marketingu a spotrebiteľského správania.

V súčasnosti je dennou doktorandkou na Katedre marketingovej komunikácie a jednou z vedúcich fakultného Kabinetu eventov.

Oblasti záujmu: marketing, regionálny marketing, spotrebiteľské správanie, marketingová komunikácia.

 

Predmety

  • manažment I. – 1. Bc. MARK
  • teória a prax marketingového výskumu – 3. Bc. MARK
  • Pobyty

  • University of Algarve, School of Management, Hospitality and Tourism, Faro, Portugalsko, 2022
  • Oznamy