mediadelcom

Vedúci projektu o vplyve médií Gálik: Výsledky sú znepokojivé, dáme ich aj Národnej rade

Slovenský dvanásťčlenný tím z FMK UCM v Trnave pracuje na projekte o vplyve médií na spoločnosť a demokraciu s ďalšími 13 krajinami Európskej únie.

Tím vedie profesor Slavomír Gálik. Niektoré zo zistení, ktoré končiaci projekt priniesol, ho prekvapujú.

S tímom ste pracovali na veľkom medzinárodnom projekte Horizon 2020. Ako sa vám ho podarilo získať?

Tento projekt má svoj počiatok vo svetovej organizácii Worlds Journalism Study (WJS), ktorá združuje viac ako 110 krajín z celého sveta, a ktorá v určitých pravidelných periódach realizuje mediálny výskum vo svojich krajinách.

Do organizácie som sa dostal spolu s docentom Višňovským vďaka podpore profesorky Epp Lauk z Fínska. Naše prvé stretnutie WJS sa uskutočnilo v roku 2019 v Madride, kde sa zrodila myšlienka vypracovať a podať projekt H2020 s podnázvom Mediadelcom. S týmto nápadom prišla profesorka Halliki Harro-Loit z Estónska. Keď ma profesorka Epp Lauk oslovila s možnosťou participácie na projekte za Slovensko, na FMK sme to poňali ako výzvu a mimoriadnu príležitosť, preto sme sa rozhodli do toho ísť.

Čo je cieľom tohto projektu?

Mediadelcom má za cieľ diagnostikovať riziká a príležitosti súvisiace s vplyvom médií na demokraciu v Európe a deliberatívnu komunikáciu (Deliberatívna komunikácia zahŕňa komunikáciu, v ktorej sa artikulujú a počúvajú rôzne myšlienky. Rozhodnutia sa prijímajú po rozumnej diskusii – pozn. red.). Na základe tohto výskumu sme chceli identifikovať potenciálne scenáre vývoja mediálnej oblasti v skúmaných krajinách Európskej únie.

Ktoré krajiny na ňom participujú?

Je to 14 krajín – Estónsko, Lotyšsko, Poľsko, Švédsko, Nemecko, Česko, Slovensko, Rakúsko, Maďarsko, Chorvátsko, Taliansko, Bulharsko, Rumunsko a Grécko. V rámci nich sa mu venuje 17 inštitúcií.

Ako si máme predstaviť prácu na medzinárodnom projekte?

Organizuje ju zodpovedná riešiteľka Halliki Harro-Loit z Estónska. Harmonogram práce vyplýva z projektu Mediadelcom, v ktorom…

» Prečítajte si celý rozhovor na stránkach atteliéru.

Autorka textu: Šimona Tomková
Zdroj titulnej foto: FMK UCM v Trnave