Fakulta masmediálnej komunikácie UCM rieši excelentný medzinárodný projekt H2020

Vedeckí pracovníci z Fakulty masmediálnej komunikácie UCM v Trnave participujú na trojročnom medzinárodnom výskumnom projekte, ktorý je financovaný Európskou komisiou v rámci programu na podporu výskumu a inovácií Horizont 2020.

Na výskume sa zúčastňujú prof. PhDr. Slavomír Gálik, PhD., doc. Mgr. Norbert Vrabec, PhD., doc. PhDr. Zora Hudíková, PhD., doc. PhDr. Ľudmila Čábyová, PhD., prof. PhDr. Hana Pravdová, PhD., doc. PhDr. Jana Radošinská, PhD., doc. PhDr. Ján Višňovský, PhD., PhDr. Sabína Gáliková Tolnaiová, PhD., Mgr. Peter Krajčovič, PhD., Mgr. Andrej Brník, PhD., Mgr. Juliána Mináriková, PhD. a Mgr. Magdaléna Švecová, PhD.

Projekt s názvom „Kritický prieskum mediálnych rizík a príležitostí pre deliberatívnu komunikáciu: vývojové scenáre európskeho mediálneho prostredia“ (MEDIADELCOM) sa uskutočňuje v spolupráci so 17 európskymi výskumnými centrami (univerzitami, mimovládnymi organizáciami) zo 14 krajín Európy. Navrhovateľom a koordinátorom výskumu je prof. Halliki Harro-Loit z univerzity v Tartu (Estónsko).

Ide o najväčší program EÚ v oblasti výskumu a inovácií

Cieľom výskumného projektu MEDIADELCOM (2021 – 2024) je diagnostikovať riziká a príležitosti súvisiace s vplyvom médií na sociálnu súdržnosť v Európe, ako aj identifikovať potenciálne scenáre vývoja mediálnych trhov v Európskej únii. Pomocou kvantitatívnych a kvalitatívnych metód budú vedci testovať nástroj vyvinutý v priebehu štúdie na vyhodnotenie potenciálu mediálnej politiky, verejných médií, digitálnych kompetencií a ďalšieho využívania metadát.

Výsledky výskumu budú prezentované vo vedeckých publikáciách, správach určených zástupcom médií a tvorcom politík v jednotlivých krajinách a na európskej úrovni.

Horizont 2020 je najväčším programom Európskej únie v oblasti výskumu a inovácií. Považuje sa za prostriedok na podporu hospodárskeho rastu a vytváranie pracovných miest, ako aj zabezpečenie globálnej konkurencieschopnosti Európy. Spája popredných vedeckých pracovníkov a vedecké tímy s cieľom dosiahnuť špičkové vedecké úspechy na medzinárodnej úrovni.

Partneri projektu:
 • ESTÓNSKO (koordinátor projektu): Univerzita v Tartu (Tartu Ülikool)
 • SLOVENSKO: Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
 • RAKÚSKO: Rakúska akadémia vied (Österreichische Akademie der Wissenschaften)
 • BELGICKO (globálny partner): Media Diversity Institute Global, Brusel
 • BULHARSKO: Sofijská univerzita Sv. Kliment Ohridský (Софийски университет „Св. Климент Oхридски“)
 • CHORVÁTSKO: Univerzita v Záhrebe (Sveuciliste u Zagrebu)
 • ČESKÁ REPUBLIKA: Masarykova univerzita (Masarykova Univerzita)
 • GRÉCKO: Grécka nadácia pre európsku a zahraničnú politiku (Ελληνικό Ίδρυμα Ευρωπαϊκής και Εξωτερικής Πολιτικής)
 • LOTYŠSKO: Univerzita Stradiņša v Rige (Rīgas Stradiņa Universitāte)
 • NEMECKO: Európsky inštitút žurnalistiky pomenovaný po Erich Brost (Erich-Brost-Institut für internationalen Journalismus der TU Dortmund)
 • POĽSKO: Fakulta žurnalistiky, informačných a knižných štúdií, Varšavská univerzita (Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii, Uniwersytet Warszawski)
 • RUMUNSKO: Centrum pre nezávislú žurnalistiku (Centrul pentru Jurnalism Independent)
 • ŠVÉDSKO: Škola vzdelávania a komunikácie na univerzite Jönköping (Högskolan för lärande och kommunikation, univerzita Jönköping)
 • ŠVÉDSKO: Medzinárodná obchodná škola Jönköping University (Jönköping International Business School, Jönköping University)
 • ŠVÉDSKO: Stredná švédska univerzita (Mittuniversitetet)
 • MAĎARSKO: Mertek Media Monitor (Mérték Médiaelemző Műhely)
 • TALIANSKO: Milánska univerzita (Università degli Studi di Milano)

Viac informácií je dostupných na internetovej stránke projektu: https://www.mediadelcom.eu/