višňovský

Čísla ukazujú, že počet prípadov riešených cez mediáciu na Slovensku rastie, hovorí docent Višňovský

V najnovšom Atteliér podcaste si môžete vypočuť zaujímavú debatu o mediácii. Hosťom bol doc. PhDr. Ján Višňovský, PhD., mim. prof. – vedúci Katedry masmediálnej komunikácie, predseda Akademického senátu FMK UCM v Trnave a fakultný koordinátor pre zahraničné mobility.

Dozviete sa napríklad:

  • čo je mediácia,
  • aké vzdelanie potrebuje mediátor na výkon svojej funkcie,
  • či má mediátor svojou činnosťou bližšie k sudcovi alebo právnikovi,
  • prečo sa na vysokej škole so zameraním na masmédiá študuje predmet o mediácii,
  • do akej miery na Slovensku využívame služby mediátorov.

Podcastt si vypočujete po kliknutí na tento odkaz.