Mgr. art. Oliver Kohár

denný doktorand

Magister umenia Oliver Kohár pôsobí na FMK UCM v Trnave od roku 2022. Akademické tituly získal na Akadémii umení v Banskej Bystrici v študijnom programe filmová a televízna réžia a scenáristika, so špecializáciou na dokumentárnu tvorbu.

Vo svojej vedeckej činnosti sa zaoberá kritickou analýzou médií v sociálno-kultúrno-psychologických kontextoch, so zameraním na filmovú a televíznu tvorbu. Okrem iného sa zaujíma o súčasné trendy vo filmovom marketingu, moderné postupy pri tvorbe audiovizuálnych diel, dejiny kinematografie, fenomén streamovacích služieb a exploatáciu násilia a smrti v mediálnych prejavoch.

Oblasti záujmu: filmová a televízna tvorba, mediálna kultúra, populárna kultúra, filmový marketing, streamovacie služby.

 

Predmety

  • dejiny filmu I. - 1. Bc. KOMU
  • dejiny masovej komunikácie I. - 1. Bc. TEDI
  • Oznamy