Mgr. Tomáš Škarba

externý doktorand

Magister Škarba je absolventom bakalárskeho a magisterského štúdia na FMK UCM v Trnave. Pôsobil ako moderátor v regionálnych rádiách HIT FM a Rádio One, od roku 2008 si prešiel rôznymi pozíciami v najpočúvanejšom Rádiu Expres. Momentálne je v Exprese editorom spravodajstva. Na FMK sa po rokoch vrátil ako externý doktorand a pod vedením doc. Višňovského sa venuje problematike falošných správ, dezinformácií a propagandy v digitálnom priestore. Podieľa sa na vyučovaní predmetu mediálny ateliér – rozhlas a spolupracuje s tímom študentského Rádia Aetter.

 

Predmety

  • mediálny ateliér - rozhlas
  • Projekty

    Pobyty

    Oznamy