Načo je nám zahraničná mobilita? Príďte na International Day FMK

Vážené kolegyne a vážení kolegovia, vážené doktorandky, vážení doktorandi, touto cestou by sme Vás radi pozvali na podujatie s názvom International day FMK, ktoré sa bude konať 10. mája 2023 o 9.00 hod. v kine OKO. Na podujatí vystúpia pedagógovia a študenti doktorandského štúdia, ktorí odprezentujú skúsenosti z mobilít. Získate tiež prehľad o všeobecných kritériách pre výber mobilít a … Viac →

Výberové konanie na miesto docenta

Dekanka Fakulty masmediálnej komunikácie Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave, so sídlom Nám. J. Herdu č. 2, 917 01 Trnava, identifikačné číslo 36 078 913, vyhlasuje podľa § 77 ods. 1 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ,,zákon č. 131/2002 Z. z.“), § 6 zákona č. 552/2003 … Viac →