mobilita v Brazílii

Naše pedagogičky a pedagóg z katedry digitálnych hier navštívili Brazíliu

Počas mobility sa stretli s marketingovým oddelením najväčšieho herného festivalu v Brazílii – BGS.

Naše pedagogičky a pedagóg z Katedry digitálnych hier FMK UCM v Trnave čerstvo ukončili svoju mobilitu v Brazílii. Umožnila im prepojiť katedru informatiky na Universidade Federal Fluminense s našou katedrou digitálnych hier.

Počas pobytu sa Magdaléna Švecová, Alexandra Rysuľová a Michal Kabát poriadne činili. Prednášali o digitálnych hrách pre bakalárov i magistrov – budúcich programátorov, konzultovali študentské herné projekty a spoznali aj výskumné aktivity vedkýň a vedcov na univerzite prepojených na digitálne hry či virtuálnu realitu.

Mali tiež možnosť rozprávať sa so zástupcami študentských firiem a členmi podnikateľských inkubátorov a akcelerátorov. Jeden deň strávili aj na ďalšej vysokej škole PUC v Rio de Janeiro, kde si zahrali praktické výstupy študentov nielen herného dizajnu a prepojili sa aj s miestnym študentským herným štúdiom.

Naše pedagogičky a pedagóg sa na mobilite v Brazílii stretli sa so zástupcami miestnej hernej asociácie ABRAGAMES a zoznámili sa s jej aktivitami. Stretli sa s marketingovým oddelením najväčšieho herného festivalu v Brazílii – BGS a aj s jeho zakladateľom.

„Musíme sa veľmi pekne poďakovať všetkým na UFF, pretože nám pripravili síce vyčerpávajúci, ale veľmi vzájomne obohacujúci program. Všetci študenti/ky aj vedci a vedkyne boli úžasne pripravení a sme nadšení, čo všetko na škole robia. Špeciálna vďaka patrí profesorovi Estebanovi Cluovi, ktorý nám celú mobilitu takto výborne naplánoval a dobre sa s ním spolupracovalo. Budú nám chýbať vzájomné diskusie o hrách,“ povedala Švecová.

Pochvala z Brazílie

Časť programu v Brazílii tiež venovali účasti na workshopoch, prezentáciách a finále Game Jam +, do ktorého je naša fakulta zapojená. Tento rok postúpilo do finále až šesť hier, ktoré vytovrili naši študenti.

Aj keď sa nám nepodarilo v tomto ročníku získať žiadne ocenenie, organizátori vyzdvihli našu aktivitu v programe. „Za dva roky sa vám podarilo rozbehnúť program pre čo najviac ľudí, čo sa týka počtu prihlásených ľudí. Okrem toho ste dokázali Game Jam + zahrnúť aj do výučby a robíte to dobre,“ pochválil v príhovore hlavný organizátor Ian Rochlin.

Game Jam + je medzinárodný podnikateľský inkubátor a akcelerátor pre začínajúce vývojárske tímy. Minulý rok sa podarilo hre Tartaros, ktorú vytvorili naše študentky a študenti, vyhrať dve ceny za naratív a inklúziu. Vďaka kvalitnému projektu tento rok získali študenti podporu od FPU na dokončenie hry.

Zdroj fotografií: Magdaléna Švecová