Najdôležitejším kritériom pri výbere VŠ je perspektíva dobrého zamestnania a dobré meno univerzity

Od štúdia na vysokej škole očakávajú maturanti získanie nových skúseností a kvalitné vzdelanie. Najdôležitejším kritériom pri výbere vysokej školy je však perspektíva dobrého zamestnania. Maturanti si najčastejšie podávajú prihlášky na dve vysoké školy. Informácie o možnosti štúdia najčastejšie získavajú z internetovej stránky univerzity. Vyplýva to z celoslovenského prieskumu, ktorý v období od 23. januára do … Viac →

Obľúbená pedagogička Jana Radošinská sa stala docentkou

Fakulta masmediálnej komunikácie a Ústav občianskej spoločnosti UCM v Trnave majú nové docentky v odbore masmediálne štúdiá. Úspešne sa tak zavŕšil proces habilitačného konania, na základe ktorého sa rozšíril počet docentov na dvoch súčastiach univerzity. Titul docent v odbore masmediálne štúdiá získali PhDr. Jana Radošinská, PhD., odborná asistentka na Fakulte masmediálnej komunikácie UCM v Trnave … Viac →

Mladí ľudia považujú slobodu za dôležitú. Znamená pre nich najmä možnosť vyjadriť svoj názor alebo slobodne sa rozhodovať

Väčšina mladých ľudí si 17. november 1989 spája s Nežnou revolúciou a zmenou politického režimu, ale aj symbolmi, ako sú kľúče, sloboda, či pád komunizmu. Vyplýva to z prieskumu, ktorý v období od 7. októbra do 12. novembra 2019 zrealizovala na vzorke 398 respondentov Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave. Z výsledkov prieskumu ďalej vyplynulo, … Viac →