Stanovisko k rozhodnutiam Slovenskej akreditačnej agentúry

V piatok, 4. septembra 2020, informovala Slovenská akreditačná agentúra pre vysoké školstvo o rozhodnutiach k akreditáciám vysokých škôl. Rozhodnutia sa týkajú 9 univerzít, pričom ide o prvé rozhodnutia agentúry. Agentúra celkovo rozhodla vo vzťahu k 168 študijným programom a k 21 právam vysokých škôl uskutočňovať habilitačné konanie a inauguračné konanie (vymenovanie docentov a profesorov). Ubezpečujeme … Viac →

Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave má dve nové docentky

Habilitačné konanie tento týždeň úspešne zavŕšili PhDr. Daniela Kollárová, PhD. a PhDr. Viera Kačinová, PhD. PhDr. Daniela Kollárová, PhD. získala titul docent v odbore masmediálne štúdia. Témou jej habilitačnej práca bola marketingová komunikácia v mieste predaja. Vo svojej práci sa o. i. venovala aj vplyvu komunikácie miesta predaja na spotrebiteľské správanie. Doc. Kollárová sa vo … Viac →

Hostkou zajtrajšieho Telerána bude naša pedagogička Dr. Oľga Škvareninová

Divákom priblíži, ktoré nové slová vznikli počas koronakrízy a ktoré z nich sa používajú v médiách. Súčasťou bude aj predstavenie novej vysokoškolskej učebnice Komunikácia s médiami a v médiách, v ktorej Dr. Škvareninová vysvetľuje, ako komunikovať s médiami, ako sa pripraviť na rozhovor v médiách, či ako si zlepšiť slovnú zásobu a kultivovanosť prejavu. Publikácia … Viac →