ucm a truni

Trnavská univerzita a Univerzita sv. Cyrila a Metoda plánujú integráciu

Obidve trnavské univerzity sa zapojili do výzvy ministerstva školstva na predkladanie projektových zámerov na podporu pri strategickom rozvoji infraštruktúry vysokých škôl.

V prvej fáze plánujú vytvorenie konzorcia, v ďalšom období plánujú spoločnú integráciu. 

Zámer integrácie oboch univerzít je výsledkom dlhodobých snáh a plánov. Ako uviedla rektorka Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave (UCM) profesorka Katarína Slobodová Nováková, UCM a Trnavská univerzita sú jediné vysoké školy na Slovensku, ktoré sú na výzvu ministerstva už rok pripravené, majú vypracované právne analýzy a cestovnú mapu spájania. Obe univerzity dokonca zrealizovali testovanie spoločných informačných systémov a začali s prípravou budúcich spoločných študijných programov. 

„Výzvu na podporu pri strategickom rozvoji infraštruktúry vysokých škôl neberieme len ako vznik konzorcia. Nad spoločnou budúcnosťou uvažujeme strategicky a v dlhodobom horizonte,“ doplnila rektorka UCM. 

Trnava ako centrum excelentnej akademickej infraštruktúry

„Naša reakcia na výzvu je výrazom viacročnej spolupráce. Pripravovaný integračný projekt vytvára potenciál pre kvalitnú vzdelávaciu ponuku a špičkový vedecký výskum, z ktorého bude profitovať viac než 12-tisíc študentov, akademickí pracovníci a z mesta Trnava a trnavského regiónu urobí jedno z najvýznamnejších vysokoškolských centier na Slovensku,“ vyhlásil rektor Trnavskej univerzity profesor René Bílik. 

Ambíciou oboch univerzít je budovanie spoločného vedeckého a kreatívneho parku a spoločných vedeckých tímov, ako aj vytváranie nových spoločných študijných programov a spoločných študentských médií. 

Univerzity chcú jednotne vystupovať aj v zahraničí a harmonizovať vzájomné informačné systémy pre vzdelávanie a riadiace procesy. Medzi ďalšie plánované aktivity patria spoločné využívanie laboratórnych priestorov a spoločné centrá podpory pre študentov a zamestnancov. 

Spojením a integráciou plánujú univerzity posilniť svoje kapacity. Zámerom je vybudovať z Trnavy centrum excelentnej akademickej infraštruktúry, ktoré pokryje komplexný rámec vysokoškolského vzdelávania, aplikovaného výskumu, špičkovej vedy a ktorý ponúkne pre študentov, ale aj pedagógov maximálny priestor pre ich rozvoj a napredovanie.