Marián Matyáš

Marián Matyáš (1978-2007) bol jedným z prvých absolventov FMK UCM (2002). Neskôr sa stal jej pedagógom a prodekanom. Do riadenia fakulty sa zapájal už ako študentský senátor. Nebyť jeho veľkej angažovanosti, akreditácia vtedy novozaloženej fakulty by bola omnoho zložitejšia a zdĺhavejšia. To že ostal po skončení štúdia na fakulte ako vyučujúci bola celkom prirodzená vec.

V oblasti vedy sa venoval teórii a praxi tvorby reklamného textu. Jeho štúdie a odborné články na túto tému publikovali vo svojich zborníkoch univerzity aj odborné periodiká. Neostal však iba pri teórii. Pracoval ako copywriter pre agentúry Onyx Communications a TBWA. Spolupracoval na komunikačných konceptoch pre viaceré známe zahraničné firmy s pobočkami na Slovensku.

Marián Matyáš bol známy ako energický človek s chuťou do života. Rozdával okolo seba dobrú náladu, sršal nápadmi, vedel presne pomenovať problémy a kreatívne navrhovať ich riešenia. Vždy bol ochotný pomôcť kolegom v práci i študentom. Mal skvelý zmysel pre humor, v komunikácii bol bezprostredný, plný bystrých a úsmevných postrehov na dianie okolo seba. Jeho predčasná smrť sa hlboko dotkla všetkých, ktorí s ním akokoľvek prišli do kontaktu.

Na jeho počesť udeľuje FMK UCM od roku 2008 výročnú cenu Granátové jablko Mariána Matyáša. Oceňuje ním mimoriadne výkony ľudí, ktorí sa zaslúžili o jej rast alebo šírenie dobrého mena.

,,Táto škola žije a vy žijete s ňou. Nezabúdajte prosím, že svet a teda aj naša alma mater je ako granátové jabĺčko. Každé pekné a milé zrnko ho robí v celku krásnym. Každý zhnitý kúsok ho degraduje a prenáša svoje tenzie, predsudky a nálady aj na nás, ktorí máme svoju prácu veľmi radi a sľubujem aspoň za seba a pár ľudí vo vedení, ktorých poznám a viem akí sú, že budeme pracovať až do konca s dychom. Ozaj, ako vyzerá vaše zrnko na našom jablku? „
– Marián Matyáš

 
Späť hore ↑