Branding Slovenska

Fakulta masmediálnej komunikácie podala žiadosť o grant v rámci dotačného mechanizmu Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR.

Cieľom projektu je poskytnúť priestor pre moderovanú diskusiu o identite a značke našej krajiny. Na webovej stránke brandingslovenska.com je možné komentovať už existujúce návrhy alebo pridať vlastné.

Každý tak môže pomôcť identifikovať obraz krajiny, v ktorej žijeme, tak, aby sme mohli so vztýčenou hlavou chodiť po Európe alebo po celom svete ako hrdí občania Slovenska.

Takže odpoveď na otázku: aká je, alebo aká by mala byť značka Slovenska, je teraz aj na vás.

Popis projektu

Popis projektu

Slovensko sa teší dobrému menu najmä u tých cudzincov, ktorí ho mali príležitosť osobne spoznať. Pre väčšinu ľudí vo svete zostáva však naďalej neznámou krajinou. Nie dobrou, nie zlou, peknou či škaredou, alebo s tisícom iných prívlastkov… ale neznámou. Problémom je absencia obrazu, predstavy o našej krajine a o jej potenciáli. Kým Francúzsko, Taliansko, Švajčiarsko, Nórsko alebo Grécko sa v mysliach ľudí – turistov i podnikateľov – okamžite asociujú napríklad s vínom, dizajnom, spoľahlivosťou, vzťahom k prírode, olivami, so Slovenskom to už také jednoznačné nie je. Známa a pozitívne vnímaná krajina dokáže pritom skôr vzbudiť dlhodobú dôveru u zahraničných investorov alebo pritiahnuť turistov na dlhšie obdobie než len na jednu kávu cestou z Viedne do Budapešti. Rovnako slovenskí podnikatelia sa lepšie presadia na zahraničných trhoch, ak ich produkty podporí aj silná značka krajiny.

Cieľ projektu: poskytnúť priestor pre moderovanú diskusiu o identite a značke našej krajiny.

Z čoho by mala vychádzať značka Slovenska? Je niečo pozitívne, čím sme výnimoční, rozoznateľní od iných a pre zahraničie príťažliví? Sú naša krajina a jej ľudia naozaj autentickí, kreatívni, rozmanití, inovatívni, pracovití a ambiciózni, ako navrhuje existujúca štúdia? A ak áno, ako sa to dá jednoducho a pravdivo pomenovať výstižným sloganom, prípadne zobraziť?

Pomoc pri hľadaní odpovede na tieto otázky poskytli naši študenti, čerství absolventi a zamestnanci vytvorením projektu webového portálu, ktorý obsahuje aj videorozhovory s osobnosťami, ktorých úspešné kariéry sú previazané so Slovenskom. Ďalšie osobnosti prispeli blogovým príspevkom a portál obsahuje aj súhrn informácií a prác, ktoré na túto tému boli v poslednej dobe publikované.

Ľudia v projekte

Ľudia v projekte

A kto sú tí, ktorí na projekte pracovali? Napriek tomu, že najviac práce odviedla len malá skupinka, je vhodné ukázať mená všetkých, v abecednom poradí:

 • Artur Bobovnický,
 • Martina Bucková,
 • Jakub Hollý,
 • Karin Horňáčková,
 • Martin Horváth,
 • Adam Jedlička,
 • Andrej Kóňa,
 • Martin Kozmon,
 • Michaela Nejadlíková,
 • Ľubica Pechanová,
 • Peter Povýšil a
 • Denisa Turányiová.

Táto skupinka dokázala skutočne úžasné veci – stretnúť sa s prominentmi slovenského sveta politiky a podnikania, nakrútiť polhodinové až hodinové videozáznamy, tieto strihať, mixovať, synchronizovať zvuk, titulkovať… hodiny a hodiny práce.

A odmena? Možnosť nielen sa porozprávať, ale aj odfotiť s podpredsedom vlády SR Miroslavom Lajčákom, zakladateľom Eset USA Antonom Zajacom, zakladateľom Sygicu Michalom Štenclom, šéfom Lúčnice Mariánom Turnerom, známym investorom do startupov Ivanom Štefunkom… alebo možnosť navštíviť slovenské sídlo Google, niekoľkokrát i Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí.

Hodnotnou skúsenosťou bolo i interview s prof. Simonom Anholtom, ktoré sme realizovali v Londýne v priestoroch našej ambasády v Kensingtonských záhradách. Tam sa k tímu pripojili ešte aj Janko Jamriška a Antonios Vlachou.

Novinky

Novinky

 • 01.07.2014 Stretnutie so Simonom Anholtom v Londýne
Stretnutie v Londýne so Simonom Anholtom

Stretnutie v Londýne so Simonom Anholtom

 • 29.7.2014 O projekte vysielala RTVS reportáž aj v hlavnom spravodajstve 29.7. v ktorej o projekte hovorili Andrej Kóňa a Artur Bobovnický.

19.8.2014  Na mediálnych raňajkách podpredsedu vlády a ministra zahraničných vecí a európskych záležitostí Miroslava Lajčáka na otázky novinárov odpovedal aj náš pedagóg Artur Bobovnický.

 

 

 

 

 

 
Späť hore ↑