Mgr. Martin Uhlík

externý doktorand

Magister Martin Uhlík sa vo vedeckej činnosti venuje personálnemu marketingu a jeho využitiu pri efektívnom riadení ľudskych zdrojov v automobilovom priemysle.

Vyštudoval marketingovú komunikáciu na FMK UCM v Trnave.

Oblasť záujmu: personálny marketing, krízovy manažment.

 

Publikácie

AFD  Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
Počet záznamov: 1

AFD 001 Spoločensky zodpovedné podnikanie ako strategický nástroj zabezpečenia konkurencieschopnosti podniku / Bednárik, Jaroslav - Uhlík, Martin, 2017.
In: Marketing Identity 2017 : onlinové pravidlá : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie Kongresové centrum SAV, Smolenický zámok 7. - 8. november 2017 / editori: Vladimíra Jurišová, Martin Klementis, Jana Radošinská. - 1. vyd. - Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, 2017. - ISBN 978-80-8105-919-3, S. 240-249.

Predmety

Oznamy