Mgr. Peter Ušák

denný doktorand

Peter Ušák absolvoval svoje bakalárske aj magisterské štúdium na Fakulte masmediálnej komunikácie UCM v Trnave v rokoch 2005 – 2010. Následne pôsobil v praxi v oblasti financií, zároveň spolupracuje na viacerých hudobných projektoch na manažérskych pozíciách. Od roku 2019 pôsobí na FMK UCM v Trnave ako denný doktorand.

V rámci vedeckej činnosti sa venuje témam ako spoločenská zodpovednosť, udržateľnosť, s prihliadaním na súčasnú krízu. Jeho dizertačná práca je zameraná spoločensky zodpovedný marketing v stredne veľkých podnikoch na Slovensku. Publikačnú činnosť zameriava na témy spojené so spoločenskou zodpovednosťou, v súčasnosti sa venuje zmenám správania sa spotrebiteľov v súvislosti so spoločenskou zodpovednosťou v období súčasnej krízy. 

Oblasti záujmu: spoločenská zodpovednosť, udržateľnosť, krízový manažment, politický marketing.

 

Predmety

  • Manažment a marketing – 2. Bc. KOMU
  • Procesy v marketingu a marketingovej komunikácii – 1. Mgr. MARK

Projekty

VEGA: Zmena preferencii v nákupnom správaní spotrebiteľov v kontexte dynamiky vývoja nástrojov marketingovej komunikácie

Pobyty

Ocenenia

Oznamy