Mgr. Peter Ušák

denný doktorand

Peter Ušák pôsobil na FMK UCM v rokoch 2005-2010, kde absolvoval bakalárske aj magisterské štúdium.

Minulý rok sa vrátil z praxe, aby mohol pokračovať v doktorandskom štúdiu.V rámci svojej vedeckej činnosti sa primárne zameriava na spoločensky zodpovedný marketing, ale venuje sa aj politickému marketingu, či marketingu v športe.

V poslednej dobe sa venoval oblasti financií, kde sa zaoberal finančnou gramotnosťou a plánovaním.

Oblasť záujmu: spoločensky zodpovedný marketing, šport, politika, event marketing

 

Predmety

Projekty

Pobyty

Ocenenia

Oznamy