design thinkingový kurz

Export kreativity: Pedagógovia z FMK usporiadali workshop o design thinkingu na španielskej univerzite 

Naši pedagógovia z katedry marketingovej komunikácie zorganizovalli 10. a 11. júna intenzívny design thinkingový kurz pre svojich partnerov z University of Navarra v Pamplone.

Zúčastnilo sa na ňom 12 pedagógov z viacerých fakúlt, no najmä Fakulty komunikácie. Spoločne sa ponorili do procesu identifikovania problémov, identifikácie „jobs to be done“, empatizácie a ideácie.

Napriek tomu, že išlo o pedagógov s dlhoročnými skúsenosťami, všetci účastníci sa aktívne zapájali do pripravených aktivít. „Bolo úžasné sledovať, ako sa aj skúsení pedagógovia dokážu nadchnúť pre nové metódy a prístupy,“ uviedol lektor kurzu Adam Brocka. „Ich zapálenie a entuziazmus boli naozaj nákazlivé.

Účastníci nabrali veľa inšpirácie

Nadšenie účastníkov bolo cítiť už v neformálnych rozhovoroch počas prestávok a potvrdila to aj spätná väzba po skončení kurzu. „Metódy design thinkingu používam na svojich predmetoch niekoľko rokov, ale napriek tomu som tu nabral veľa inšpirácie. Každý lektor do toho vnesie niečo svoje, a to sa mi páči,“ povedal Jorge del Río Pérez, profesor z Fakulty komunikácie. „Z kurzu si odnášam veľa vecí, nad ktorými budem cez leto premýšľať,“ dodal.  

Z kurzu však veľa načerpali aj samotní organizátori – doktorka Jurišová a doktor Murár. Kultúrne rozdiely, zmena prostredia a možnosť networkingu a vzájomnej výmeny skúseností boli veľmi inšpirujúce.

Zanieteniu  účastníkov sa veľmi tešíme a úplne im rozumieme. Sami sme takýmto intenzívnym design thinking kurzom prešli pred dvomi rokmi. Našu katedru to veľmi posunulo vpred. Výstupom bol projekt Safari, ktorý pre študentov organizujeme už druhý rok,“ uviedla Vladimíra Jurišová, vedúca Katedry marketingovej komunikácie FMK UCM v Trnave a organizátorka kurzu.

Chystajú sa workshopy v Česku aj Gruzínsku

Design Thinking kurz bol realizovaný ako jeden z výstupov medzinárodného projektu 2022-1-SK01-KA220-HED-000089101: Design Thinking as a method of soft skills and digital skills development in higher education to increase employability. „Už teraz pripravujeme z projektu ďalšie dva workshopy, najbližšie na Slovensku na FMK a v Čechách na Vysokej škole finanční a správní v Prahe. Oba sú naplánované na september 2024. Budúci rok sa podobný workshop uskutoční aj na gruzínskej Business and Technology University v Tbilisi, odkiaľ pochádza ďalší projektový partner,” uviedla Vladimíra Jurišová.

Účastníci a účastníčky kurzu s certifikátmi o absolvovaní od našich pedagógov. 

Toto podujatie je príkladom toho, ako môže medzinárodná spolupráca priniesť nové impulzy a inšpiráciu pre pedagógov, aby neustále zlepšovali svoje vyučovacie metódy a prístupy. Workshop na University of Navarra v Pamplone bol skvelým začiatkom a už teraz sa tešíme na ďalšie pokračovanie. 

Zdroj fotografií: FMK/archív V. J.