Mgr. Natália Nagyová

denná doktorandka

Katedra marketingovej komunikácie

Konzultačné hodiny:

Utorok 11:00 - 12:30 hod., Skladová, doktorandská miestnosť MARK

Natália Nagyová (Augustínová) pôsobí na FMK UCM už od roku 2014 pričom tu absolvovala bakalárske a aj magisterské štúdium.

V rámci vedeckej činnosti sa venuje viacerým témam, napríklad spoločensky zodpovednému podnikaniu a marketingu. Okrem toho sa venuje grafickému dizajnu, tradičným a digitálnym výtvarným technikám.

Na FMK je súčasťou Kabinetu marketingu a tímu Kariérneho centra FMK ako grafik. Okrem toho sa venuje tvorbe identít pre rôzne projekty, tvorbe vizuálov pre digitál a aj print.

Posledné roky pôsobila ako grafický dizajnér v PR agentúre Divino v Bratislave, kde pripravovala grafické vizuály pre print a aj online. Momentálne pôsobí ako freelancer a tvorí identity a grafické vizuály pre viaceré projekty a firmy.

Oblasti záujmu: CSR, spoločensky zodpovedný marketing, corporate identity, grafický dizajn.

 

Predmety

  • Riadenie ľudských zdrojov a personálny marketing - 1. Mgr. MARK
  • Krízová komunikácia - 2. Mgr. MARK
  • Všeobecná ekonomická teória - 1. Bc. MARK
  • Ekonomika a podnikanie- 1. Bc. MARK
  • Teória a tvorba Corporate identity - 1. Mgr. MARK
  • Grafický dizajn pre marketingovú prax I., II. – 1. Bc. MARK

Projekty

VEGA: Aspekty marketingovej komunikácie v manažérskych procesoch kruhovej ekonomiky

VEGA: Manažment konceptu "spodnej vlny" zo strany podnikateľských subjektov pri propagácii environmentálne vhodných produktov v čase technologickej interferencie

KEGA: Implementácia a využitie multimediálnych nástrojov v predmete Anatómia pre študentov zdravotných vied

Pobyty

Ocenenia

Trnavská paleta 2020 – cena a čestné uznanie za predloženú kolekciu prác (tradičná a digitálna technika)

Trnavská paleta 2017 – cena za kolekciu SLOVAČ.

Trnavská paleta 2016 – cena za kolekciu SLOVAČ.

Oznamy