Mgr. Natália Nagyová, PhD.

odborná asistentka

Natália Nagyová (Augustínová) pôsobí na FMK UCM už od roku 2014, pričom tu absolvovala bakalárske, magisterské aj doktorandské štúdium.

V rámci vedeckej činnosti sa venuje viacerým témam, napríklad spoločensky zodpovednému podnikaniu a marketingu. Okrem toho sa venuje grafickému dizajnu, tradičným a digitálnym výtvarným technikám.

Na FMK pôsobí v tíme Kariérneho centra FMK ako grafička. Okrem toho sa venuje tvorbe identít pre rôzne projekty, tvorbe vizuálov pre digitál a aj print.

Posledné roky pôsobila ako grafická dizajnérka v PR agentúre Divino v Bratislave, kde pripravovala grafické vizuály pre print a aj online. Momentálne pôsobí ako freelancerka a tvorí identity a grafické vizuály pre viaceré projekty a firmy.

Oblasti záujmu: spoločensky zodpovedný marketing, corporate identity, grafický dizajn.

 

Publikácie

ADN Vedecké práce v domácich časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS

Texture and Pattern in Corporate Design / Jaroslav Bednárik, Natália Augustínová, 2021.
In:  ejmap : European Journal of Media, Art & Photography. - ISSN 1339-4940, Roč. 9, č. 1 (2021), s. 112-121.

AFC Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách

Socially Responsible Marketing as an Educational and Communication Tool of Modern Business in the Context of the Circular Economy / Natália Augustínová, Jaroslav Bednárik, 2020. - Príspevok je indexovaný v Scopus. DOI DOI 10.34190/EIE.20.184.
In:  Proceedings of the 15th European Conference on Innovation and Entrepreneurship / edited by Alessandro De Nisco. - Reading : Academic Conferences and Publishing International, 2020. - ISBN 978-1-912764-67-9. - ISSN 2049-1050, s. 723-731.

Social responsibility of the company and its impact on the reputation and the employer's brand / Jana Charvát Janechová, Natália Augustínová, 2021. DOI DOI 10.7441/dokbat.2021.11.
In:  DOKBAT 2021 : 17th Annual International Bata Conference for Ph.D. Students and Young Researchers / edited by Michael Fafílek. - 1. vyd. - Zlin : Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2021. - ISBN 978-80-7678-025-5. DOI DOI 10.7441/dokbat.2021, s. 130-138 [online].

Marketingová komunikácia environmentálneho piliera spoločensky zodpovedného podnikania v sociálnych médiách / Jaroslav Bednárik, Natália Nagyová, Jana Charvát Janechová, 2021.
In:  Sociální dilema 2021. Nové přístupy k managementu znalostí a ochraně na internetu : recenzovaný sborník příspěvků interdisciplinární mezinárodní vědecké konference konané dne 5. 11. 2021 v Brně : recenzovaný sborník příspěvků interdisciplinární mezinárodní vědecké konference konané dne 5. 11. 2021 v Brně / ed. Jan Horecký, Lenka Sochorova. - Brno : Právní institut, 2021. - ISBN 978-80-908357-0-2, s. 258-266.

AFD Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách

Communication of Global Aspects of Corporate Social Responsibility in the Circular Economy / Jaroslav Bednárik, Natália Augustínová, 2021. DOI DOI 10.1051/shsconf/202119206002.
In:  Globalization and its socio-economic consequences : 20th International Scientific Conference : 20th International Scientific Conference / edited by Tomáš Klieštik. - Žilina : Žilinská univerzita v Žiline, 2021. - (SHS Web of Conferences, ISSN 2261-2424 ; 92), s. 1-9 [online].

Predmety

 • grafický dizajn pre marketingovú prax I., II. – 1. Bc. MARK
 • teória a tvorba corporate identity - 1. Mgr. MARK
 • Projekty

 • VEGA: Aspekty marketingovej komunikácie v manažérskych procesoch kruhovej ekonomiky
 • VEGA: Manažment konceptu "spodnej vlny" zo strany podnikateľských subjektov pri propagácii environmentálne vhodných produktov v čase technologickej interferencie
 • KEGA: Implementácia a využitie multimediálnych nástrojov v predmete Anatómia pre študentov zdravotných vied
 • Pobyty

 • University of Economics in Katowice, Faculty of Economics, Katowice, Poľsko
 • Ocenenia

 • Trnavská paleta 2021 - ceny za predložené kolekcie prác v tradičnej a digitálnej technike
 • Trnavská paleta 2020 – cena a čestné uznanie za predloženú kolekciu prác (tradičná a digitálna technika)
 • Trnavská paleta 2017 – cena za kolekciu SLOVAČ
 • Trnavská paleta 2016 – cena za kolekciu SLOVAČ
 • Oznamy