tamás darázs

Dnes sa koná konferencia Marketing Rulezz 2021, naši kolegovia prezentujú aj neuromarketingové laboratórium FMK

Doktorand Ing. Tamás Darász predstavuje možnosti jeho využitia v oblasti výskumu a spolupráce s praxou.

Na spomínanej konferencii je FMK UCM v Trnave odborným partnerom.

Na pôde našej fakulty sme vybudovali moderné neuromarketingové laboratórium, vďaka ktorému dokážeme hlbšie porozumieť vplyvu rôznych faktorov na spotrebiteľov. Toto laboratórium zároveň otvára priestor pre spoluprácu medzi vysokou školou a praxou, ktorú považujeme za nevyhnutnú.

Dokážeme sledovať dráhu zraku aj dekódovať skryté emócie

Naše prístroje dokážu zaznamenať a zmerať rôzne životné funkcie či reakcie v okamihu ich vzniku ako následok na okolité vnemy – nielen spojené so zrakom, ale aj s ďalšími zmyslami, ako sú hmat, sluch, čuch alebo dokonca chuť. V podstate dokážeme skúmať odozvu jednotlivca na akékoľvek video, obrázok alebo hudbu a pritom skúmať, kam sa pozerá a ako sa cíti.

neuromarketing

Doktorand Tamás Darázs na konferencii Marketing Rulezz 2021. Zdroj: Tamás Darázs

Ponúkame možnosti biometrických meraní sledovania dráhy zraku prostredníctvom očnej kamery, dekódovania skrytých emócií prejavujúcich sa na tvári a analýzou emočných odoziev, ktoré zachytáva kožný galvanometer.

Naše neuromarketingové laboratórium vytvára priestor pre nové možnosti v oblasti spolupráce s praxou. Je v našom záujme podieľať sa na výskumoch, ktoré sú postavené na reálnom probléme a ich výsledky majú potenciál posunúť poznanie o krok ďalej.

O novom neuromarketingovom laboratóriu viac porozprávali naši kolegovia Tamás Darász a Peter Krajčovič pre portál MARKETERIS. Článok nájdete na tomto odkaze.

Zdroj titulnej foto: Dominik Mičuda