Nové výskumné centrum METHOD LAB na FMK prepája akademické prostredie s praxou

Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave sprístupnila verejnosti novú webovú stránku, prostredníctvom ktorej predstavuje výsledky svojej vedecko-výskumnej činnosti.

Webová stránka https://methodlab.fmk.sk/ je súčasťou nového projektu s názvom METHOD LAB, ktorý zastrešuje výskumné projekty a aktivity na Katedre marketingovej komunikácie FMK UCM v Trnave. Prináša prehľad aktuálne riešených vedeckých projektov a publikovaných vedeckých štúdií. Okrem toho predstavuje aj monografie, vysokoškolské učebnice a skriptá vydané na Fakulte masmediálnej komunikácie UCM v Trnave. 

Približujú vedu a výskum verejnosti

Výskumné aktivity a projekty sú neoddeliteľnou súčasťou vysokoškolského vzdelávania. Verejnosť sa však o mnohých projektoch a aktivitách často nedozvedá a nemá tak predstavu o tom, čomu sa vysoké školy a univerzity v oblasti vedy a výskumu venujú. Preto sme sa rozhodli pripraviť projekt, ktorý by nielen predstavil takéto aktivity, ale najmä priblížil  výsledky vedecko-výskumnej činnosti na našej katedre,“ uviedla Vladimíra Jurišová, vedúca Katedry marketingovej komunikácie FMK UCM v Trnave. 

Výskumné centrum sa špecializuje na výskum marketingovej komunikácie, spotrebiteľského správania a neuromarketingu. Práve neuromarketingový výskum prináša nové možnosti v oblasti skúmania rôznych aspektov nášho života a ich vplyvu na spotrebiteľov.  

Vedúci projektu Peter Krajčovič a Vladimíra Jurišová. Zdroj: FMK UCM v Trnave

Vďaka neuromarketingu môžeme skúmať pohyb očí či srdcovú frekvenciu

„Vďaka modernému neuromarketingovému laboratóriu, ktoré vzniklo na FMK UCM minulý rok, je možné skúmať napríklad mozgovú aktivitu, srdcovú frekvenciu, pohyb očí. Možno tiež zaznamenať zmyslové vnemy, ako sú chuť, čuch alebo hmat. Výsledky výskumu nájdu uplatnenie nielen v reklamnej praxi, ale aj pri vývoji a testovaní nových produktov, mobilných aplikácií, internetových stránok či vplyvu sociálnych sietí,“ vysvetľuje Tamás  Darázs, vedúci neuromarketingového laboratória na FMK UCM v Trnave.

Pedagógovia FMK UCM publikujú na stránke výskumného centra aj pravidelné analýzy zamerané na aktuálne témy. Touto formou chcú zvýšiť povedomie o možnostiach praktického využitia vedy a výskumu, ako aj prinášať relevantné informácie pre verejnosť. 

 

„Projekt výskumného centra má ambíciu rozvíjať aj spoluprácu s praxou. Jeho cieľom je prepájať akademické prostredie s verejnou správou, neziskovými inštitúciami, médiami alebo inými vzdelávacími inštitúciami. Ide najmä o výskum a riešenie aktuálnych otázok, ako je napríklad šírenie falošných správ a ich vplyv na ľudí. Súčasná pandémia ukázala na nevyhnutnosť spolupráce a zdôraznila nezastupiteľné miesto vedy v spoločnosti,“ doplnil Peter Krajčovič, projektový manažér výskumného centra METHOD LAB.

Pozrite si aj fotogalériu z predstavenia Neuromarketingového laboratória: