investigativna zurnalistika

Investigatívna žurnalistika v médiách: 4 roky po

Práca investigatívnych novinárov sa do širšieho povedomia verejnosti dostala až v súvislosti s vraždou Jána Kuciaka. Svedčí o tom aj počet mediálnych výstupov na tému investigatívna žurnalistika a investigatívny novinár. 

Dnes uplyuli štyri roky od popravy 27-ročného novinára a jeho priateľky Martiny Kušnírovej v ich rodinnom dome vo Veľkej Mači.

Ján Kuciak bol investigatívny novinár a externý univerzitný pedagóg na Katedre žurnalistiky Filozofickej fakulty Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre. Pôsobil v redakcii denníka Hospodárske noviny, neskôr v redakcii spravodajského portálu Aktuality.sk, kde sa venoval investigatívnej žurnalistike. 

Vďaka jeho práci sa podarilo odhaliť viacero nelegálnych aktivít a daňových podvodov. Ako jeden z mála novinárov sa venoval investigatívnej žurnalistike, ktorá patrí medzi najvyššiu formu novinárskej práce. Vo svete sa jej však venuje len niekoľko novinárov. 

Ako sa zmenilo vyhľadávanie pojmu investigatívna žurnalistika

Práca investigatívnych novinárov sa do širšieho povedomia verejnosti dostala až v súvislosti s vraždou Jána Kuciaka. Svedčí o tom aj počet mediálnych výstupov na tému investigatívna žurnalistika a investigatívny novinár. 

Za obdobie uplynulých 10 rokov bolo v médiách na túto tému publikovaných 31 056 príspevkov, z toho viac ako 87 % z nich po roku 2018.

Najviac príspevkov bolo publikovaných v roku 2018, viac ako 10 650. Podrobnejšie výsledky zobrazuje prvý graf.

Počet mediálnych výstupov na tému investigatívna žurnalistika a investigatívny novinár. Zdroj: FMK UCM v Trnave (údaje: MONITORA®)

Výraz investigatívna žurnalistika bol na internete za posledných 10 rokov vyhľadávaný v podstate len v súvislosti s vraždou Jána Kuciaka. Ukazuje to záujem o hľadaný výraz v priebehu času. Podrobnejšie výsledky zobrazuje druhý graf.

Záujem vo vyhľadávaní termínu investigatívna žurnalistika za obdobie posledných 10 rokov. Zdroj: FMK UCM v Trnave (údaje: Google Trends®)

Vysvetlenie k údajom na grafe: Čísla predstavujú záujem vo vyhľadávaní vzhľadom na najvyšší bod v grafe pre danú oblasť a časové obdobie. Hodnota 100 predstavuje najvyššiu popularitu príslušného výrazu. Hodnota 50 znamená, že má polovičnú popularitu. Skóre 0 znamená, že nebol dostatok dát pre daný výraz.

Analýzu vypracoval Mgr. Peter Krajčovič, PhD., z Katedry marketingovej komunikácie.

Vážime si pamiatku Jána Kuciaka a jeho novinársku prácu, ako aj prínos pre spoločnosť.

Zdroj titulnej foto: TASR