Výprava z FMK v Prahe diskutovala o možnostiach spolupráce

V dňoch 12. – 14. decembra podnikli docentka Beresecká, docentka Jánošová, doktorka Ďurková a magisterka Ďurovová zahraničnú pracovnú cestu do Prahy.

Tím z Katedry marketingovej komunikácie FMK UCM v Trnave pod vedením docentky Bereseckej realizoval v Modrom salóniku workshop na tému „Odmedzenia a limity metód merania výkonnosti v miestnej samospráve – problém heterogenity poskytovania služieb“ a tiež prezentovali čiastočné výsledky. 

fmk na čazv

Doc. Jánošová, Mgr. Ďurovová, riaditeľka ČAZV Dr. Urbancová a doc. Beresecká. K výprave FMK sa Dr. Ďurková pripojila neskôr. Zdroj: ČAZV

Okrem účasti na seminári o kvalitatívnych metódach vo výskume sa zastavili aj na pôde Českej akadémie zemědělských věd (ČAZV) a s riaditeľkou Hanou Urbancovou riešili možné spolupráce v rámci APVV projektu i ďalších možných budúcich projektov.