Mgr. Martin Klementis, PhD.

odborný asistent

Doktor Klementis pôsobí na FMK UCM v Trnave v pozícií odborného asistenta od roku 2012. Dovtedy na fakulte absolvoval bakalárske, magisterské aj doktorandské štúdium.

V rámci svojej pedagogickej a vedeckej činnosti sa venuje téme grafického dizajnu a vizuálnej komunikácie značiek, brandingu a korporátnej identity s užšou špecializáciou na korporátny dizajn. Aktuálne sa stará o vizuálnu identitu a kompletné grafické riešenie fakultných konferencií a eventov Marketing & Media Identity a Týždeň vedy a techniky. Na starosti má tiež kompletné grafické výstupy vedeckých odborných časopisov Communication Today, Acta Ludologica, European Journal of Media, Art & Photography (EJMAP) a tiež ročenku najlepších študentských prác s názvom MUUZA.

Okrem pedagogickej činnosti sa aktívne venuje grafickému dizajnu a od roku 2014 vedie svoje grafické štúdio v Bratislave. Dovtedy pracoval v popredných reklamných agentúrach ako Wiktor Leo Burnett, Istropolitana Ogilvy, Zaraguza, Effectivity powered by Publicis a v jednom z najlepších grafických štúdií na Slovensku – Milk.

Oblasti záujmu: grafický dizajn, vizuálna komunikácia značiek, branding, sociálne siete.

 

Publikácie

BCI Skriptá a učebné texty

Praktikum reklamnej tvorby : vysokoškolské skriptá / Martin Klementis; recenzenti: Jaroslav Světlík, Peter Krajčovič. - 1. vyd. - Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, 2020. - 147 s. [4,5 AH]. - ISBN 978-80-572-0078-9.

V2 Vedecký výstup publikačnej činnosti ako časť editovanej knihy alebo zborníka – kapitola, príspevok, abstrakt, abstrakt z podujatia, poster z podujatia, príspevok z podujatia

Ecological Products and the role of Influencers and Greenfluencers in their Promotion / Matej Martovič, Martin Klementis, 2022.
In: Proceedings of the 9th European Conference on Social Media : A Virtual Conference hosted by Pedagogical University of Krakow Poland 12-13 May 2022 / ed. Iwona Lupa-Wójcik, Marta Czyzewska. - 1. vyd. - Reading : Academic Conferences International Limited, 2022. - ISBN 978-1-914587-30-6. - ISSN 2055-7213, s. 298-306.

AFC Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách

Videochat ako nová forma sociálnej interakcie 2021 / Martin Klementis, 2021.
In: Sociální dilema 2021. Nové přístupy k managementu znalostí a ochraně na internetu : recenzovaný sborník příspěvků interdisciplinární mezinárodní vědecké konference konané dne 5. 11. 2021 v Brně : recenzovaný sborník příspěvků interdisciplinární mezinárodní vědecké konference konané dne 5. 11. 2021 v Brně / ed. Jan Horecký, Lenka Sochorova. - Brno : Právní institut, 2021. - ISBN 978-80-908357-0-2, s. 129-135.

AFC Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách

Social Media Communication of Small Local Brands as the Future of Circular Economy / Martin Klementis, 2020. 
In: Proceedings of the 7th European Conference on Social Media ECSM 2020 / edited by Christos Karpasitis, Christiana Varda. - Reading : Academic Conferences and Publishing International, 2020. - ISBN 978-1-912764-63-1. - ISSN 2055-7213, s. 339-348. Príspevok je indexovaný v databáze Scopus.

AFC Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách

Visual moodboard as an effective presentation tool / Martin Klementis, 2019
In: Creative strategy / strategy of creativity : trends in creative marketing communication : trends in creative marketing communication / editors: Dušan Pavlů, Petr Majerik. - Praha : Professional Publishing, Vysoká škola kreativní komunikace, 2019. - ISBN 978-80-88260-38-7, s. 176-183. Príspevok je indexovaný v databáze WoS CC.

Predmety

 • praktikum reklamnej tvorby I., II. - 1. Mgr. MARK
 • systém a organizácia práce v reklamnej agentúre - 3. Bc. MARK
 • grafický dizajn pre marketingovú prax I., II. - 1. Bc. MARK
 • Projekty

 • VEGA: Manažment konceptu "spodnej vlny" zo strany podnikateľských subjektov pri propagácii environmentálne vhodných produktov v čase technologickej interferencie
 • VEGA: Aspekty marketingovej komunikácie v manažérskych procesoch kruhovej ekonomiky
 • ESF: Implementácia inovatívnych modelov hodnotenia, monitoringu a zabezpečenia kvality v podmienkach FMK
 • Členstvá

  Členstvá v domácich a medzinárodných vedeckých spoločnostiach, asociáciách, radách a výboroch:

 • člen medzinárodnej asociácie POPAI Central Europe
 • člen medzinárodnej profesijnej organizácie Českej marketingovej společnosti
 • člen medzinárodnej profesijnej organizácie Klubu učitelů marketingu
 • člen organizačného a programového výboru medzinárodnej vedeckej konferencie Marketing & Media Identity
 • člen organizačného výboru Týždeň vedy a techniky
 • člen redakčnej rady Communication Today
 • člen redakčnej rady European Journal of Media, Art and Photography: EJMAP
 • člen redakčnej rady Acta Ludologica
 • člen redakčnej rady MUUZA
 • Členstvo v komisiách pre štátne skúšky:

 • bakalárske štátne skúšky – odbor mediálne a komunikačné štúdiá (FMK UCM)
 • magisterské štátne skúšky – odbor mediálne a komunikačné štúdiá (FMK UCM)
 • rigorózne štátne skúšky – odbor mediálne a komunikačné štúdiá (FMK UCM)
 • Pobyty

 • Vysoká škola finanční a správní, Praha, Česká republika
 • Oznamy