Mgr. Lenka Labudová

denný doktorand

Katedra marketingovej komunikácie

Konzultačné hodiny:

Jama, m.č. 104

utorok, 08.00 - 10.00 hod.

Magisterka Lenka Labudová sa vo svojej vedeckej činnosti venuje špecifikám regionálnej marketingovej komunikácie za účelom poskytnutia všeobecného komunikačného modelu pre mestá a obce.

Vyštudovala marketingovú komunikáciu na Fakulte masmediálnej komunikácie UCM v Trnave.

Oblasti záujmu: marketing, regionálny marketing, marketingová komunikácia, spotrebiteľ a spotrebiteľské správanie, marketingový výskum

 

Predmety

Oznamy