Mgr. Patrícia Beličková, MBA

denná doktorandka

Mgr. Patrícia Beličková, MBA, pôsobí na Fakulte masmediálnej komunikácie ako denná doktorandka od roku 2022. Na fakulte absolvovala bakalárske štúdium v odbore masmediálna komunikácia a magisterské štúdium v odbore marketingová komunikácia. Rovnako je absolventkou postgraduálneho štúdia v odbore digitálny marketing na Warsaw Management University.

V pedagogickej, vedeckej a publikačnej činnosti je jej primárnym zameraním oblasť marketingových stratégií a analýz. Osobitne kladie dôraz na poznatky z behaviorálnych vied, zákaznícku psychológiu a neuromarketing. Je spoluriešiteľkou vedeckého projektu VEGA. Participuje v laboratóriu spotrebiteľskej neurovedy a súčasne je zapojená do organizačného tímu kabinetu eventov.

Popri štúdiu nadobudla skúsenosti v rôznych slovenských i medzinárodných spoločnostiach a neziskových organizáciách z oblasti projektového manažmentu, digitálneho marketingu, eventov a zákazníckej psychológie.

Oblasti záujmu: marketingové stratégie, neuromarketing, spotrebiteľské správanie, behaviorálna ekonómia, zákaznícka psychológia.

 

Predmety

  • marketingové stratégie – 2. Bc. MARK
  • Pobyty

  • Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, zimný semester 2018/2019
  • Oznamy