Mgr. Matej Kubák

denný doktorand

Magister Matej Kubák pôsobí na Fakulte masmediálnej komunikácie od roku 2018. Prvý stupeň vysokoškolského štúdia absolvoval v študijnom programe masmediálna komunikácia, druhý stupeň v študijnom programe marketingová komunikácia.

Vo svojej vedeckej činnosti sa venuje najmä personálnemu marketingu a budovaniu zamestnávateľskej značky. 

V súčasnosti je denným doktorandom  na Katedre marketingovej komunikácie a jedným z vedúcich fakultného Kabinetu marketingu.

Oblasti záujmu: marketing, personálny marketing, eventy, marketingová komunikácia

 

Predmety

  • všeobecná ekonomická teória – 1. Bc. MARK
  • riadenie ľudských zdrojov a personálny marketing – 2. Mgr. MARK
  • krízová komunikácia I. – 2. Mgr. MARK
  • Kabinet marketingu
  • Oznamy