Marketing Identity

Cieľom medzinárodnej vedeckej konferencie Fakulty masmediálnej komunikácie UCM Marketing Identity  je vytvoriť priestor na šírenie najnovších vedeckých poznatkov a praktických skúseností z oblasti marketingu, médií a komunikácie v nadväznosti na význam inovácií, a tiež podporiť dialóg medzi odborníkmi z radov akademickej obce a praxe. 

Zborníky príspevkov z ročníkov 2017, 2016, 2015, 2014 a 2013 v anglickom jazyku sú indexované v databáze Web of Science.

Templates

 
Späť hore ↑