Marketing Identity 2016 - slider

Marketing Identity 2016: Značky treba vnímať srdcom

Tohtoročná téma vedeckej konferencie Fakulty masmediálnej komunikácie UCM v Trnave otvorila otázku emócií a vzťahov v marketingu viac ako ktorákoľvek predošlá. Čo robí značku tzv. lovebrandom? Na Smolenickom zámku o tom 8. a 9. novembra 2016 diskutovali zástupcovia akademickej obce, profesionáli z marketingovej branže, hostia, doktorandi a študenti. 

Na Marketing Identity sa tento rok rozprávalo o značkách, ktoré milujeme, v personálnom, regionálnom, mediálnom i korporátnom rozmere. Viacerí hostia z reklamných agentúr sa zhodli na tom, že neexistuje len jeden dôvod, prečo si produkt alebo značku obľúbiť.

„Každá cieľovka môže mať úplne iné preferencie, neexistuje podľa mňa univerzálne pravidlo ako na to. Marketing je dynamická a živá vec, ktorej pravidlá sa dokážu meniť zo dňa na deň, z hodiny na hodinu“, hovorí Robert Slovák z Respect APP.

Róbert Slovák pred stenou značiek. Foto: Aneta Štefkovičová

Róbert Slovák pred stenou značiek. Foto: A. Štefkovičová

Pavol Minár z Istropolitany Ogilvy poukazuje na podobnosť s ľudskými vzťahmi: „Milovanú osobu berieme takú, aká je, nehodnotíme perspektívu, racionálne plány do budúcnosti, neporovnávame jej vlastnosti s inými ľuďmi. Milujeme ju, a tým je povedané všetko. O tom je aj lovebrand. Ak nás sklame, dáme mu ďalšiu šancu, ale neurobíme to pri značke, ktorú sme si vybrali kvôli produktovým atribútom.“ Ide teda skôr o pocitové impulzy, ktoré vytvárajú „obľúbenosť“ v mysliach spotrebiteľov.

„Buď ich milujete, alebo nie, akoby žiadne medzi neexistovalo. Táto polarita vo vzťahu k značkám alebo reklamám jednoducho funguje“, dodáva Juraj Pobjecký zo Zaraguzy, ktorý v rámci hlavnej témy konferencie Brands we love venoval svoju prezentáciu na Marketing Identity 2016 efektívnej komunikácii.

Prekvapenie pre účastníkov

Tohtoročná konferencia okrem prezentácií odborníkov a oficiálnej časti s príhovorom dekanky FMK UCM, rektora UCM v Trnave, predstavenia nových čísel vedeckých časopisov FMK UCM Communication Today a EJMAP a odovzdávania ocenení Granátt za najlepšie projekty základných a stredných škôl v oblasti spoločenskej zodpovednosti, obsahovala aj sprievodné aktivity. Organizátori pripravili tzv. Lovebrand Wall, pri ktorej sa mohli účastníci odfotiť so svojimi obľúbenými značkami. Tie uviedli ešte pri registrácii a vypĺňaní prihlášky.

„Do konania konferencie aj zabudli na to, že sme sa vôbec niečo také pýtali a v podstate nevedeli, na čo nám táto informácia bude. Tu na zámku ich čakal darček v podobe ich obľúbenej značky“, vysvetlila zámer Dr. Vladimíra Jurišová. Išlo napríklad o hrnčeky z Martinusu s iniciálou krstného mena účastníka a fotografie známych dizajnérov Tommy Hilfiger alebo Tomáš Baťa. Ďalšie značky (Nike, Adidas, Converse) sa ocitli na koláčikoch.

Organizačný výbor Marketing Identity 2016

Organizačný výbor Marketing Identity 2016. Foto: L. Patrik

Na chodbách Smolenického zámku bolo možné si pozrieť i výstavy fotografií. Fotoroma zachytila rozmanitosť rómskych talentov, výstava k projektu Komunikáciou k prosperite slovensko-ukrajinského prihraničného regiónu a kultúrneho dedičstva priblížila život na Ukrajine.

Marketing Identity 2016 - sprievodné aktivity. Foto: Kristián Pribila

Marketing Identity 2016 – výstava fotografií. Foto: K. Pribila

Nadšenie a túžba sa zlepšovať posúvajú Marketing Identity ďalej

Marketingová konferencia našej fakulty je priestorom pre networking, nové kontakty a zaujímavé a podnetné diskusie k téme. Podľa pravidelných účastníkov postupne nadobúda charakter obľúbenej značky.

Jeden z atribútov, ktoré ju robia výnimočnou, predstavujú zaujímavé priestory Smolenického zámku. Tým druhým sú ľudia, ktorí ich aj po toľkých rokoch pripravujú s veľkým nadšením a túžbou sa stále zlepšovať: „Je to odborne veľmi silné, ale aj veľmi ľudské podujatie. Už dávno som neprezentoval pred nabitou sálou, z ktorej doslova sálala silná žičlivá energia. Stáva sa skutočnou špičkou medzi marketingovo zameranými konferenciami, a to určite aj v širšom než len slovenskom priestore“, povedal P. Minár.

Potvrdil to aj doc. Aleš Hes, ktorý do Smoleníc prišiel už po dvanásty raz: „Motivem mé každoroční účasti jsou lidé. Přátelská pracovní atmosféra je reálná skutečnost budování značky FMK. Je to vše právě v lidech, kteří ji důveřují a podporují.“

Doc. Aleš Hes na konferencii Marketing Identity 2016

Doc. Aleš Hes na konferencii Marketing Identity 2016. Foto: J. Odziomková

Juraj Pobjecký tu prednášal druhýkrát: „Na Slovensku nie je veľa akademických konferencií, kde sa hovorí o veciach, ktoré vnímame my – ľudia v agentúrach, ale verejnosť ich nevidí.“

Eva Rajčáková z Rady pre reklamu zhodnotila celkovú organizáciu: „Konferencia je dobre zabezpečená, v pekných priestoroch, z roka na rok odbornejšia. Bola som tu už štvrtýkrát a je to podujatie, na ktoré sa každý rok teším.“

Milujeme to, čo nás inšpiruje

Nie je zvykom, aby vedecké konferencie navštevovali študenti, do Smoleníc však každý rok chodia členovia kabinetov FMK UCM nielen získavať praktické skúsenosti ako redaktori, kameramani, fotografi a novinári, ale tiež ako diváci, ktorí si účasť na tomto podujatí zaslúžili svojou aktivitou a záujmom.

„Doprial by som to každému študentovi. Dvakrát som bol pracovne za FMK TV a dalo mi to mnoho skúseností, pretože za tých pár hodín na zámku sa toho deje neuveriteľne veľa. Videl som našich vyučujúcich v úplne inej perspektíve ako bežne na prednáškach. Mohol som sa porozprávať s uznávanými odborníkmi z praxe. Konferencia je vždy niečím iná a výnimočná“, zhodnotil Ivan Vajda.

Študentská kamera v Poľovníckom salóniku. Foto: Lukáš Patrik

Študentská kamera v Poľovníckom salóniku. Foto: L. Patrik

Dianie na zámku zažila prvýkrát Denisa Košarišťanová: „To, že som sa konferencie mohla zúčastniť už ako prváčka, mi v prvom rade otvorilo oči a dvere. Človek si naozaj ani neuvedomuje, ako veľmi ho ovplyvňuje bublina, v ktorej žije. Bola to pre mňa príležitosť, ktorá mi ukázala, že marketing a budovanie značky nie sú len o postovaní na Facebooku, tweetovaní alebo zaplavovaní ľudí spamom na Instagrame.“ 

A prečo je konferencia každý rok plná inšpirácie a nových poznaní? Za všetko hovorí vyjadrenie našej dekanky, Dany Petranovej:  “FMK je značka, ktorú milujem. Nie preto, že sa to od dekana očakáva, ale preto, že ja to tak cítim.“

Reportáž z konferencie Marketing Identity 2016 od študentov z FMK TV:

Text: Kristína Hlavová, Dáša Mužíková
Foto: Juliana Odziomková, Kristián Pribila, Aneta Štefkovičová, Lukáš Patrik

Súvisiace články: